In juni 2022 heeft het expertteam COVID het advies uitgebracht om 9 modules regionaal / lokaal te implementeren met als doel de reguliere en COVIDziekenhuiszorg
in het najaar / winter van 2022-2023 zo veel en zo goed mogelijk
door te laten gaan bij een nieuwe opleving van COVID. De minister van VWS
heeft de ROAZ-en gevraagd om deze modules te implementeren.

Experts uit het veld delen tijdens deze live webinars hun ervaring over het
implementeren van deze modules en bieden mogelijkheid voor het stellen van
vragen. De webinars worden opgenomen zodat deze later teruggekeken kunnen
worden.

Module 3 – Regionale coördinatie van (COVID-)zorg en informatie-uitwisseling (13 september 17.00 – 19.00 uur)

Met regionale coördinatie van zorg kan de efficiënte benutting van patiëntenstromen tussen organisaties geoptimaliseerd worden. In dit webinar bespreken we hoe je deze module kan uitrollen in jouw regio.

Bekijk de uitnodiging voor meer informatie en aanmelden

Max. aantal deelnemers:nvt

Agendapunt

Accreditatiepunten: nvt

Prijs: NVT