In juni 2022 heeft het expertteam COVID het advies uitgebracht om 9 modules
regionaal / lokaal te implementeren met als doel de reguliere en COVIDziekenhuiszorg
in het najaar / winter van 2022-2023 zo veel en zo goed mogelijk
door te laten gaan bij een nieuwe opleving van COVID. De minister van VWS
heeft de ROAZ-en gevraagd om deze modules te implementeren.

Experts uit het veld delen tijdens deze live webinars hun ervaring over het
implementeren van deze modules en bieden mogelijkheid voor het stellen van
vragen. De webinars worden opgenomen zodat deze later teruggekeken kunnen
worden.

Module 1 – Zuurstof en / of monitoring thuis (21 september 17.00 – 19.00 uur)

Met zuurstof en / of monitoring thuis kunnen mensen met COVID thuis
behandeld worden. Patiënten krijgen thuis zuurstof toegediend en worden op
afstand gemonitord. In dit webinar bespreken we hoe je deze module kan
uitrollen in jouw ziekenhuis / regio.

Uitnodiging Module 1 webinar info – Optimalisatie ziekenhuiszorg in tijden van COVID

nvt

Max. aantal deelnemers:nvt

Agendapunt

Accreditatiepunten: nvt

Prijs: NVT