De verdiepingssessie crisiscoördinator is primair gericht op het verwerven van kennis en nieuwe inzichten door als crisiscoördinatoren met elkaar in gesprek te gaan aan de hand van casuïstiek. Interactief worden hierbij deelnemers uitgedaagd om tot oplossingen te komen bij de crisisdillema’s, professioneel te handelen als crisisfunctionaris en daarop zelf maar ook onderling te reflecteren. Met als doel om de aanvullende kennis, nieuwe inzichten en leerervaringen van deze sessie terug te nemen naar de eigen organisatie. Vanuit de Opleiden-Trainen-Oefenen-benadering (OTO) ligt het accent op ‘Oefenen’.

Programma

09:00 Welkom, kennismaking en introductie
09:15 Intervisie op basis van casuïstiek
10:15 Pauze
10:30 Samen aan de slag met een fictieve crisisteamopdracht.
12:00 Blik op de toekomst en afsluitende lunch
13:00 Afsluiting

Datum

Nog geen datum gepland

Informatie

Petra Krijgsman (06 1206 2023 / steunpuntoto@netwerkacutezorg.nl)

Netwerk Acute Zorg regio Zwolle

Max. aantal deelnemers:

Crisisfunctionaris

Accreditatiepunten: nvt

Prijs: NVT