De themasessie Profilering Adviseur Crisisbeheersing & OTO heeft als doel de rol, taak, verantwoordelijkheden en de mogelijkheden van de adviseur Crisisbeheersing & OTO onder de aandacht te brengen. De sessie wordt georganiseerd voor portefeuillehouders crisismanagement (bestuurlijk/directie), leden van crisisteams, OTO-functionarissen en functionarissen die verantwoordelijk zijn voor de voorbereiding op crisissituaties.

De laatste jaren heeft een verschuiving plaatsgevonden van traditionele rampenbestrijding naar integraal crisismanagement, ook bij de betrokken functionarissen. De vroegere (ZI)ROPbeheerder is gegroeid naar de rol van integraal crisisplanbeheerder en vervolgens naar adviseur Crisisbeheersing & OTO. Door deze ontwikkeling bleek er vanuit verschillende ketenpartners in de regio behoefte een themasessie te organiseren om te kijken welke vervolgstappen genomen kunnen worden om meer inhoud en bekendheid te geven aan deze belangrijke rol tijdens een crisis.

Leerdoelen

Inzicht en kennis van de rol, taak en verantwoordelijkheden van de Adviseur Crisisbeheersing & OTO.

Datum

Momenteel is het niet mogelijk in te schrijven voor de themasessie Profilering Adviseur Crisisbeheersing & OTO.

Meer informatie

Petra Krijgsman (02 1206 2023 / m.p.krijgsman@netwerkacutezorg.nl), Robin Schär (06 50070235/ r.schaer@acutezorgeuregio.nl) of Joost Hofhuis (AZE) zijn bereikbaar voor vragen over deze training.

Rijssen Overijssel

Max. aantal deelnemers:35

Crisisfunctionaris

Accreditatiepunten: N.V.T.

Prijs: N.V.T.