‘Wat kun je als organisatie doen om zo goed mogelijk voorbereid te zijn op een ICT-(netwerk) storing?’

In deze RAMPmeester delen de crisiscoördinator en de manager I&I van Isala hun
ervaringen met de ICT netwerkstoring op 8 april 2022. Wat heeft hij gedaan, wat werkte
goed, welke afstemming vond plaats en welke leerpunten heeft dit opgeleverd?
Daarnaast vertelt de Officier van Dienst van de GHOR over zijn rol en taak nadat hij
melding kreeg van de storing bij Isala. Deze middag worden theorie en ervaringen bij
elkaar gebracht.

Programma

 • 12:00 uur Inloop met lunch
 • 12:30 uur Opening: Ina Kuper (lid Raad van Bestuur Isala en voorzitter ROAZ-regio Zwolle)
 • 12:45 uur Ervaringen ICT/Netwerkstoring Isala 8 april 2022: Edwin Rozeman (crisiscoördinator Isala), Miriam Hendriksen (manager ICT Isala)
  Jan Keuning (Officier van Dienst Geneeskundig (OvD-G) GHOR IJsselland) en 
  Stephan ten Have (OvD-G IJsselland)
 • 13:45 uur Discussie – uitwisselen best practices
 • 14:15 uur Pauze
 • 14:30 uur Presentatie ‘Verantwoorde zorg onder bijzondere omstandigheden’: Abderrahman Kaouass (COT)
 • 15:15 uur Samenvatting en blik op de toekomst:
 • 16:00 uur Afsluiting met hapje en een drankje
 • 16:30 uur Einde programma

Waarom Rampmeester?

In de voorbereiding op rampen en crisis is veel van elkaar te leren. Met praktijkvoorbeelden, interviews met ervaringsdeskundigen en verdieping door experts koppelen we praktijk en theorie aan elkaar met het doel om regionaal nog beter voorbereid te zijn op rampen en crisis.

Waar en wanneer?

RAMPmeester 2022 wordt gehouden op vrijdag 9 december 2022.
Er zijn geen kosten verbonden aan deelname.

Aanmelden is niet meer mogelijk.

Max. aantal deelnemers:60

Agendapunt

Accreditatiepunten: niet aangevraagd

Prijs: niet van toepassing