De module Respiratie is één van de zes modules van de Regioscholing Spoedeisende hulp (SEH). In deze module staat het thema respiratie bij de patiënt op de SEH centraal.

SEH-verpleegkundigen zorgen voor patiënten met uiteenlopende aandoeningen en problemen, die een vergrote kans op verstoring en/of bedreiging van de respiratie hebben. Hierbij is inzicht en bewaking van de respiratie essentieel.

Tijdens deze module komen een aantal onderwerpen aan bod:

 • bloedgas analyse (interpretatie arterieel, veneus en capillair)
 • (moeilijke) intubatie en beademing
 • alternatieve beademingsvormen
 • intoxicaties op de SEH.

Leerdoelen

De leerdoelen van de module Respiratie zijn:

 • Toepassen van de basiskennis bloedgasanalyse.
 • Benoemen van afwijkingen bij de bloedgasanalyse en deze koppelen aan ziektebeelden.
 • Kennis over bloedgasanalyse toepassen op casuïstiek tijdens oefeningen.
 • Benoemen van de definitie, oorzaken en verschillen van (acuut-chronisch) respiratoire insufficiëntie en hierbij het toepassen van de kennis over bloedgasanalyse.
 • Benoemen van de belangrijkste indicaties en complicaties van intubatie/beademing.
 • Benoemen van de verschillende beademingsmogelijkheden.
 • Uitleg geven over een intoxicatie.
 • Benoemen welke soorten neurotransmitters er zijn en de werking hiervan.
 • Herkennen en behandelen van potentiele ABCDE-problemen in het geval van een intoxicatie met antidepressiva, alcohol en GHB.
 • Herkennen van het Excited Delirium Syndrome en de do’s en dont’s van de behandeling.

Programma

08.00 uur Inloop
08.30 uur Welkom en inleiding
08.45 uur Bloedgas (respiratoir) en longproblemen op de SEH (o.a. basiskennis bloedgasanalyse en casuïstiek)
10.30 uur Pauze
10.45 uur Intubatie en verschillende beademingsvormen (o.a. respiratoire insufficiëntie en basiskennis beademing)
12.30 uur Lunch
13.00 uur Intoxicaties (o.a. achtergronden TS, alcohol intoxicatie, Excited Delirium Syndrome en interactief bespreken van casuïstiek) en pauze
16.15 uur Afsluiting en evaluatie

Regioscholing SEH

Tien jaar geleden werd gestart met de Regioscholing Spoedeisende hulp (SEH), speciaal voor SEH-verpleegkundigen, met als doel verdieping bieden op onderwerpen waar zij dagelijks mee te maken krijgen. Sinds september 2020 wordt deze scholing, net als de Regioscholingen CC en IC, modulair aangeboden. Deze vernieuwde scholing bestaat uit zes modules, dit zijn:

 • Module Hemodynamiek
 • Module Chirurgie-traumatologie
 • Module Respiratie
 • Module Neurologie
 • Module Interne
 • Module Psychosociaal

Het doel van de scholing is het versterken van de regionale overdracht van kennis en werkwijze tussen de SEH-verpleegkundigen uit de verschillende ziekenhuizen. Dit wordt o.a. gedaan door casuïstiek zowel plenair als in subgroepen te bespreken, maar ook door interactie tijdens de presentaties.
De scholing is opgezet vanuit het principe ‘van, voor en door’ het veld. De samenwerking tussen professionals staat hierbij centraal. Dit betekent concreet dat de dagcoördinatoren en docenten van deze scholing werkzaam zijn in ziekenhuizen in deze regio. Ook wordt de scholing mede vormgegeven door een werkgroep, deze bestaat uit een SEH–verpleegkundige van ieder deelnemend ziekenhuis. Zij vertegenwoordigen de verpleegkundigen en zorgen voor behoeftepeilingen, evaluaties en doen aanbevelingen voor het scholingsprogramma.

Door ieder jaar een bijscholing te volgen, zijn na zes jaar alle modules doorlopen. Vanaf dan start een nieuwe cyclus. Verpleegkundigen blijven op deze manier voldoen aan de eindtermen van de SEH-opleiding.

Certificaat

De zes modules worden meerdere keren per jaar gegeven. Iedere module bestaat uit twee onderdelen:

 • een voorbereidende opdracht en het lezen van literatuur (2 uur)
 • een cursusdag (8 uur).

Na het volgen van de lesdag ontvangen de deelnemers accreditatiepunten en een certificaat voor iedere module.

Datum en aanmelden

De module Respiratie wordt gegeven op 12 april 2022 van 8.00 tot 16.30 uur. Aanmelden voor de scholing kan via ons Kennis- en leerportaal. Bezoekt u ons portaal voor de eerste keer? Maak dan eerst een account aan.

Meer informatie

Ditty Haag en Lizette Hollak, coördinatoren Educatie van Netwerk Acute Zorg regio Zwolle, zijn telefonisch te bereiken via 038 424 5270 of per mail via info@netwerkacutezorg.nl voor vragen over deze training.

Dr. Spanjaardweg 2-8 (2e verdieping), Netwerk Acute Zorg regio Zwolle

Max. aantal deelnemers:16

Verpleegkundige

Accreditatiepunten: 7 V&VN

Prijs: € 140 incl. lunch