De module Psychosociaal is één van de zes modules van de Regioscholing Spoedeisende hulp (SEH). In deze module staat het thema psychosociaal centraal.

Tijdens deze module komen een aantal onderwerpen aan bod:

 • omgaan met andere culturen en gewoontes
 • psychiatrie: SOLK en Tentamen Suïcide (TS)
 • wetgeving en juridische kaders bij een (psychiatrische) patiënt
 • gezond en fit op de SEH (o.a. werkdruk en psycho-emotionele belasting).

Leerdoelen

De leerdoelen van de module Psychosociaal zijn:

 • Hanteren van de werkdruk op de SEH.
 • Omgaan met psycho-emotionele belasting.
 • Kennis van copingstijlen.
 • Bewaken van de mentale gezondheid.
 • Benoemen hoe om te gaan met SOLK en TS.
 • Kennis van medicatie.
 • Kennis van de pijlers van het Stress-respons systeem.
 • Kennis van de Grondwet, WGBO, BOPZ en wilsbekwaam en –onbekwaam.
 • Kennis van de GGZ-crisisdienst en hun dilemma’s.
 • Kennis van wetgeving rondom verplichte zorg.

Programma

08.00 uur Inloop
08.30 uur Welkom en inleiding
08.45 uur Gezond en fit op de SEH (o.a. terugblik op COVID-periode, werkdruk en copingstijlen)
10.15 uur Pauze
10.30 uur Vervolg Gezond en fit op de SEH (vooruitblik komende periode)
12.00 uur Wetgeving m.b.t. verplichte zorg
12.30 uur Lunch
13.00 uur Vervolg Wetgeving m.b.t. verplichte zorg
13.30 uur SOLK (definitie)
14.15 uur Pauze
14.30 uur Vervolg SOLK (casuïstiek en wat betekent het voor mijn werk)
16.15 uur Afsluiting en evaluatie

 

Certificaat

De zes modules worden meerdere keren per jaar gegeven. Iedere module bestaat uit twee onderdelen:

 • een voorbereidende opdracht en het lezen van literatuur (2 uur)
 • een cursusdag (8 uur).

Na het volgen van de lesdag ontvangen de deelnemers accreditatiepunten en een certificaat voor iedere module.

Data en aanmelden

De data van deze module en de mogelijkheid tot aanmelden, zijn te vinden in ons Kennis- en leerportaal. Bezoekt u ons portaal voor de eerste keer? Maak dan eerst een account aan.

Meer informatie

Annemieke Aalbers en Lizette Hollak, coördinatoren Educatie van Netwerk Acute Zorg regio Zwolle, zijn telefonisch te bereiken via 088 624 5270 of per mail via info@netwerkacutezorg.nl voor vragen over deze training.

 

Dr. Spanjaardweg 2-8 (2e verdieping), Netwerk Acute Zorg regio Zwolle

Max. aantal deelnemers:16

Verpleegkundige

Accreditatiepunten: 7 V&VN

Prijs: 165 incl. lunch