De module Psychosociaal is één van de zes modules van de Regioscholing Spoedeisende hulp (SEH). In deze module staat het thema psychosociaal centraal.

Tijdens deze module komen een aantal onderwerpen aan bod:

 • omgaan met andere culturen en gewoontes
 • psychiatrie: SOLK en Tentamen Suïcide (TS)
 • wetgeving en juridische kaders bij een (psychiatrische) patiënt
 • gezond en fit op de SEH (o.a. werkdruk en psycho-emotionele belasting).

Leerdoelen

De leerdoelen van de module Psychosociaal zijn:

 • Hanteren van de werkdruk op de SEH.
 • Omgaan met psycho-emotionele belasting.
 • Kennis van copingstijlen.
 • Bewaken van de mentale gezondheid.
 • Benoemen hoe om te gaan met SOLK en TS.
 • Kennis van medicatie.
 • Kennis van de pijlers van het Stress-respons systeem.
 • Kennis van de Grondwet, WGBO, BOPZ en wilsbekwaam en –onbekwaam.
 • Kennis van de GGZ-crisisdienst en hun dilemma’s.
 • Kennis van wetgeving rondom verplichte zorg.

Programma

08.00 uur Inloop
08.30 uur Welkom en inleiding
08.45 uur Gezond en fit op de SEH (o.a. terugblik op COVID-periode, werkdruk en copingstijlen)
10.15 uur Pauze
10.30 uur Vervolg Gezond en fit op de SEH (vooruitblik komende periode)
12.00 uur Wetgeving m.b.t. verplichte zorg
12.30 uur Lunch
13.00 uur Vervolg Wetgeving m.b.t. verplichte zorg
13.30 uur SOLK (definitie)
14.15 uur Pauze
14.30 uur Vervolg SOLK (casuïstiek en wat betekent het voor mijn werk)
16.15 uur Afsluiting en evaluatie

 

Regioscholing SEH

Tien jaar geleden werd gestart met de Regioscholing Spoedeisende hulp (SEH), speciaal voor SEH-verpleegkundigen, met als doel verdieping bieden op onderwerpen waar zij dagelijks mee te maken krijgen. Sinds september 2020 wordt deze scholing, net als de Regioscholingen CC en IC, modulair aangeboden. Deze vernieuwde scholing bestaat uit zes modules, dit zijn:

 • Module Hemodynamiek
 • Module Chirurgie-traumatologie
 • Module Respiratie
 • Module Neurologie
 • Module Interne
 • Module Psychosociaal

Het doel van de scholing is het versterken van de regionale overdracht van kennis en werkwijze tussen de SEH-verpleegkundigen uit de verschillende ziekenhuizen. Dit wordt o.a. gedaan door casuïstiek zowel plenair als in subgroepen te bespreken, maar ook door interactie tijdens de presentaties.

De scholing is opgezet vanuit het principe ‘van, voor en door’ het veld. De samenwerking tussen professionals staat hierbij centraal. Dit betekent concreet dat de dagcoördinatoren en docenten van deze scholing werkzaam zijn in ziekenhuizen in deze regio. Ook wordt de scholing mede vormgegeven door een werkgroep, deze bestaat uit een SEH–verpleegkundige van ieder deelnemend ziekenhuis. Zij vertegenwoordigen de verpleegkundigen en zorgen voor behoeftepeilingen, evaluaties en doen aanbevelingen voor het scholingsprogramma.

Door ieder jaar een bijscholing te volgen, zijn na zes jaar alle modules doorlopen. Vanaf dan start een nieuwe cyclus. Verpleegkundigen blijven op deze manier voldoen aan de eindtermen van de SEH-opleiding.

Certificaat

De zes modules worden meerdere keren per jaar gegeven. Iedere module bestaat uit twee onderdelen:

 • een voorbereidende opdracht en het lezen van literatuur (2 uur)
 • een cursusdag (8 uur).

Na het volgen van de lesdag ontvangen de deelnemers accreditatiepunten en een certificaat voor iedere module.

Datum

De module Psychosociaal wordt gegeven op 30 september 2021 van 8.00 tot 16.30 uur.

Meer informatie

Ditty Haag en Lizette Hollak, coördinatoren Educatie van Netwerk Acute Zorg regio Zwolle, zijn telefonisch te bereiken via 038 424 5270 of per mail via d.j.haag@netwerkacutezorg.nl en l.hollak@netwerkacutezorg.nl voor vragen over deze training.

 

Dr. Spanjaardweg 2-8 (2e verdieping), Netwerk Acute Zorg regio Zwolle

Max. aantal deelnemers:16

Verpleegkundige

Accreditatiepunten: 7 V&VN

Prijs: € 140 incl. lunch