De module Neurologie is één van de zes modules van de Regioscholing Spoedeisende hulp (SEH). In deze module staat de patiënt met een neurologische aandoening, die opgenomen is op de SEH, centraal. Tijdens deze module komen een aantal onderwerpen aan bod:

 • ICVA en de verschillende behandelmogelijkheden (o.a. trombolyse en IAT)
 • neurologische ziektebeelden op de SEH (o.a. MS, ALS en meningitis)
 • neurotrauma, hersenletsel en dwarslaesie
 • stolling en stollingsproblemen.

Leerdoelen

De leerdoelen van de module Neurologie zijn:

 • Benoemen van de pathofysiologie van stolling en stollingsproblemen.
 • Benoemen van aandachtspunten en kenmerken van stollingsproblemen.
 • Benoemen en onderscheiden van de verschillende (anti)stollingspreparaten en de effecten hiervan op de stolling.
 • Reflecteren van kennis naar de patiënt en de bijbehorende ziektebeelden op de SEH.
 • Kennis van CVA (bloedig en niet-bloedig).
 • Benoemen van de anatomie van de aanvoerende en belangrijkste drie cerebrale vaten en de functie van de cirkel van Willis.
 • Benoemen van de symptomen van een CVA en dit verbinden aan een lokalisatie.
 • Benoemen van het doel, werkingsmechanisme, handelingswijze en voorwaarden/contra
 • Kennis van een subarachnoïdale bloeding.
 • Benoemen van het ontstaan van neurologische ziektebeelden op de SEH en de bijbehorende aandachtspunten.
 • Herkennen en het toepassen van interventies bij ABCDE-problemen bij de neurologische patiënt.
 • Onderscheiden van verschillende soorten hersenletsel.
 • Benoemen van symptomen en oorzaken van neurotrauma, hersenletsel en dwarslaesie.
 • Benoemen van het verschil tussen primaire en secundaire hersenschade.
 • Kennis van een dwarslaesie.

Programma

08.00 uur Inloop
08.30 uur Welkom en inleiding
08.45 uur CVA, ICVA en SAB (o.a. CVA bloedig en niet bloedig en behandelingen en contra indicaties)
10.15 uur Pauze
10.30 uur Neurologische ziektebeelden op de SEH (o.a. epilepsie, hoofdpijn en ABCDE-problemen)
12.00 uur Lunch
12.30 uur Stolling en stollingsproblemen (o.a. pathofysiologische stolling en stollingstoornissen en stollingsproblematiek)
14.00 uur Pauze
14.15 uur Neurotrauma, hersenletsel en dwarslaesie (o.a. soorten, symptomen en gevolgen)
16.15 Afsluiting en evaluatie

 

Regioscholing SEH

Tien jaar geleden werd gestart met de Regioscholing Spoedeisende hulp (SEH), speciaal voor SEH-verpleegkundigen, met als doel verdieping bieden op onderwerpen waar zij dagelijks mee te maken krijgen. Sinds september 2020 wordt deze scholing, net als de Regioscholingen CC en IC, modulair aangeboden. Deze vernieuwde scholing bestaat uit zes modules, dit zijn:

 • Module Hemodynamiek
 • Module Chirurgie-traumatologie
 • Module Respiratie
 • Module Neurologie
 • Module Interne
 • Module Psychosociaal

Het doel van de scholing is het versterken van de regionale overdracht van kennis en werkwijze tussen de SEH-verpleegkundigen uit de verschillende ziekenhuizen. Dit wordt o.a. gedaan door casuïstiek zowel plenair als in subgroepen te bespreken, maar ook door interactie tijdens de presentaties.

De scholing is opgezet vanuit het principe ‘van, voor en door’ het veld. De samenwerking tussen professionals staat hierbij centraal. Dit betekent concreet dat de dagcoördinatoren en docenten van deze scholing werkzaam zijn in ziekenhuizen in deze regio. Ook wordt de scholing mede vormgegeven door een werkgroep, deze bestaat uit een SEH–verpleegkundige van ieder deelnemend ziekenhuis. Zij vertegenwoordigen de verpleegkundigen en zorgen voor behoeftepeilingen, evaluaties en doen aanbevelingen voor het scholingsprogramma.

Door ieder jaar een bijscholing te volgen, zijn na zes jaar alle modules doorlopen. Vanaf dan start een nieuwe cyclus. Verpleegkundigen blijven op deze manier voldoen aan de eindtermen van de SEH-opleiding.

Certificaat

De zes modules worden meerdere keren per jaar gegeven. Iedere module bestaat uit twee onderdelen:

 • een voorbereidende opdracht en het lezen van literatuur (2 uur)
 • een cursusdag (8 uur).

Na het volgen van de lesdag ontvangen de deelnemers accreditatiepunten en een certificaat voor iedere module.

Datum en aanmelden

De module Neurologie wordt gegeven op 16 juni 2022 van 8.00 tot 16.30 uur. Aanmelden voor de scholing kan via ons Kennis- en leerportaal. Bezoekt u ons portaal voor de eerste keer? Maak dan eerst een account aan.

Meer informatie

Ditty Haag en Lizette Hollak, coördinatoren Educatie van Netwerk Acute Zorg regio Zwolle, zijn telefonisch te bereiken via 038 424 5270 of per mail via info@netwerkacutezorg.nl voor vragen over deze training.

Dr. Spanjaardweg 2-8 (2e verdieping), Netwerk Acute Zorg regio Zwolle

Max. aantal deelnemers:16

Verpleegkundige

Accreditatiepunten: 7 V&VN

Prijs: € 140 incl. lunch