De module Interne is één van de zes modules van de Regioscholing Spoedeisende hulp (SEH). In deze module staat de patiënt met een interne aandoening, die opgenomen is op de SEH, centraal. Tijdens deze module komen een aantal onderwerpen aan bod:

 • diabetische keto acidose (DKA) en hyperglycemisch hyperosmolair syndroom (HHS)
 • Addison crisis
 • oncologische behandelingsmogelijkheden
 • geriatrische patiënt.

Leerdoelen

De leerdoelen van de module Interne zijn:

 • Benoemen van de pathofysiologie van diabetes.
 • Benoemen van de oorzaak, diagnostiek en behandeling van de DKA en HHS.
 • Benoemen waarom osmolariteit bij HHS belangrijk is en wat dit voor de behandeling betekent.
 • Kennis van de beoordeling van arterieel bloedgas en waarom deze in de diagnostiek belangrijk is.
 • Kennis van metabole acidose en Kussmaul ademhaling en bloedgas.
 • Kennis van osmolariteit.
 • Benoemen welke hormonen de bijnieren produceren en wat hun functie is.
 • Hoe de hypothalamus-hypofyse-bijnierschors as werkt
 • Benoemen van de oorzaak, diagnostiek en behandeling van de ziekte van Addison.
 • Benoemen wat een Addison crisis is.
 • Benoemen van de observaties en interventies bij een patiënt met een Addison crisis.
 • Benoemen van de oorzaak, het gevolg en de behandeling bij een Addison crisis.
 • Benoemen van de behandelmogelijkheden voor de patiënt met een oncologische aandoening.
 • Benoemen van het doel van de oncologische behandeling.
 • Kennis van de redenen van verwijzing naar de SEH bij een oncologische patiënt.
 • Kennis van de aandachtspunten voor de zorg op de SEH bij een oncologische patiënt.
 • Welke problemen er zijn bij oncologische patiënten i.v.m. verminderde afweer
 • Benoemen waarin de geriatrische patiënt medisch en fysiologisch afwijkt.
 • Kennis van extramurale hulp, ondersteuning en verblijf bij de geriatrische patiënt, na het verblijf op de SEH.
 • Kennis van de invloed van de grote toestroom en toenemende vergrijzing op de SEH.

Programma

08.00 uur Inloop
08.30 uur Welkom en inleiding
08.45 uur DKA en HHS
10.30 uur Pauze
10.45 uur Ziekte van Addison (o.a. anatomie en fysiologie van bijnieren en Addison crisis)
12.30 uur Lunch
13.00 uur Oncologie en behandelingen (o.a. behandelmogelijkheden en opzet behandelplan)
14.00 uur Geriatrische patiënt (medisch/fysiologisch, sociaal en logistiek) en pauze
16.15 uur Afsluiting en evaluatie

 

Regioscholing SEH

Tien jaar geleden werd gestart met de Regioscholing Spoedeisende hulp (SEH), speciaal voor SEH-verpleegkundigen, met als doel verdieping bieden op onderwerpen waar zij dagelijks mee te maken krijgen. Sinds september 2020 wordt deze scholing, net als de Regioscholingen CC en IC, modulair aangeboden. Deze vernieuwde scholing bestaat uit zes modules, dit zijn:

 • Module Hemodynamiek
 • Module Chirurgie-traumatologie
 • Module Respiratie
 • Module Neurologie
 • Module Interne
 • Module Psychosociaal

Het doel van de scholing is het versterken van de regionale overdracht van kennis en werkwijze tussen de SEH-verpleegkundigen uit de verschillende ziekenhuizen. Dit wordt o.a. gedaan door casuïstiek zowel plenair als in subgroepen te bespreken, maar ook door interactie tijdens de presentaties.

De scholing is opgezet vanuit het principe ‘van, voor en door’ het veld. De samenwerking tussen professionals staat hierbij centraal. Dit betekent concreet dat de dagcoördinatoren en docenten van deze scholing werkzaam zijn in ziekenhuizen in deze regio. Ook wordt de scholing mede vormgegeven door een werkgroep, deze bestaat uit een SEH–verpleegkundige van ieder deelnemend ziekenhuis. Zij vertegenwoordigen de verpleegkundigen en zorgen voor behoeftepeilingen, evaluaties en doen aanbevelingen voor het scholingsprogramma.

Door ieder jaar een bijscholing te volgen, zijn na zes jaar alle modules doorlopen. Vanaf dan start een nieuwe cyclus. Verpleegkundigen blijven op deze manier voldoen aan de eindtermen van de SEH-opleiding.

Certificaat

De zes modules worden meerdere keren per jaar gegeven. Iedere module bestaat uit twee onderdelen:

 • een voorbereidende opdracht en het lezen van literatuur (2 uur)
 • een cursusdag (8 uur).

Na het volgen van de lesdag ontvangen de deelnemers accreditatiepunten en een certificaat voor iedere module.

Datum en aanmelden

De module Interne wordt gegeven op 21 april 2022 van 8.00 tot 16.30 uur. Aanmelden voor de scholing kan via ons Kennis- en leerportaal. Bezoekt u ons portaal voor de eerste keer? Maak dan eerst een account aan.

Meer informatie

Ditty Haag en Lizette Hollak, coördinatoren Educatie van Netwerk Acute Zorg regio Zwolle, zijn telefonisch te bereiken via 038 424 5270 of per mail via info@netwerkacutezorg.nl voor vragen over deze training.

Dr. Spanjaardweg 2-8 (2e verdieping), Netwerk Acute Zorg regio Zwolle

Max. aantal deelnemers:16

Verpleegkundige

Accreditatiepunten: 7 V&VN

Prijs: € 140 incl. lunch