De module Interne is één van de zes modules van de Regioscholing Spoedeisende hulp (SEH). In deze module staat de patiënt met een interne aandoening, die opgenomen is op de SEH, centraal. Tijdens deze module komen een aantal onderwerpen aan bod:

 • diabetische keto acidose (DKA) en hyperglycemisch hyperosmolair syndroom (HHS)
 • Addison crisis
 • oncologische behandelingsmogelijkheden
 • geriatrische patiënt.

Leerdoelen

De leerdoelen van de module Interne zijn:

 • Benoemen van de pathofysiologie van diabetes.
 • Benoemen van de oorzaak, diagnostiek en behandeling van de DKA en HHS.
 • Benoemen waarom osmolariteit bij HHS belangrijk is en wat dit voor de behandeling betekent.
 • Kennis van de beoordeling van arterieel bloedgas en waarom deze in de diagnostiek belangrijk is.
 • Kennis van metabole acidose en Kussmaul ademhaling en bloedgas.
 • Kennis van osmolariteit.
 • Benoemen welke hormonen de bijnieren produceren en wat hun functie is.
 • Hoe de hypothalamus-hypofyse-bijnierschors as werkt
 • Benoemen van de oorzaak, diagnostiek en behandeling van de ziekte van Addison.
 • Benoemen wat een Addison crisis is.
 • Benoemen van de observaties en interventies bij een patiënt met een Addison crisis.
 • Benoemen van de oorzaak, het gevolg en de behandeling bij een Addison crisis.
 • Benoemen waarin de geriatrische patiënt medisch en fysiologisch afwijkt.
 • Kennis van extramurale hulp, ondersteuning en verblijf bij de geriatrische patiënt, na het verblijf op de SEH.
 • Kennis van de invloed van de grote toestroom en toenemende vergrijzing op de SEH.

Programma

08.00 uur Inloop
08.30 uur Welkom en inleiding
08.45 uur DKA en HHS
10.30 uur Pauze
10.45 uur Ziekte van Addison (o.a. anatomie en fysiologie van bijnieren en Addison crisis)
12.30 uur Lunch
13.00 uur Geriatrische patiënt (medisch/fysiologisch, sociaal en logistiek) en pauze
16.15 uur Afsluiting en evaluatie

Certificaat

De zes modules worden meerdere keren per jaar gegeven. Iedere module bestaat uit twee onderdelen:

 • een voorbereidende opdracht en het lezen van literatuur (2 uur)
 • een cursusdag (8 uur).

Na het volgen van de lesdag ontvangen de deelnemers accreditatiepunten en een certificaat voor iedere module.

Data en aanmelden

De data van deze module en de mogelijkheid tot aanmelden, zijn te vinden in ons Kennis- en leerportaal. Bezoekt u ons portaal voor de eerste keer? Maak dan eerst een account aan.

Meer informatie

Annemieke Aalbers en Lizette Hollak, coördinatoren Educatie van Netwerk Acute Zorg regio Zwolle, zijn telefonisch te bereiken via 088 624 5270 of per mail via info@netwerkacutezorg.nl voor vragen over deze training.

Dr. Spanjaardweg 2-8 (2e verdieping), Netwerk Acute Zorg regio Zwolle

Max. aantal deelnemers:16

Verpleegkundige

Accreditatiepunten: 7 V&VN

Prijs: 165 incl. lunch