De module Hemodynamiek is één van de zes modules van de Regioscholing Spoedeisende hulp (SEH). In deze module staat het thema hemodynamiek bij de patiënt op de SEH centraal.

SEH-verpleegkundigen zorgen voor patiënten met uiteenlopende aandoeningen en problemen, die een vergrote kans op verstoring en/of bedreiging van de hemodynamiek hebben. Hierbij is inzicht en bewaking van de hemodynamiek essentieel.

Tijdens deze module komen een aantal onderwerpen aan bod:

 • cardiac output, pre- en afterload
 • shock en sepsis en de invloed op de hemodynamiek
 • ECG-kennisleer
 • cardiale problemen op de SEH (o.a. infarct, ritmestoornissen en vrouwenhart).

Leerdoelen

De leerdoelen van de module Hemodynamiek zijn:

 • Benoemen van de fysiologie, oorzaak, behandeling en complicaties van:
  • preload, afterload, contractiliteit m.b.t. de hemodynamiek
  • bloeddrukregulatie (parasympatisch en sympatisch systeem (RAAS))
  • shock (onderverdeling van shock)
  • sepsis.
 • Interpreteren van de waardes van meetgegevens.
 • Benoemen en toepassen van verpleegkundige interventies m.b.t. cardiac output, pre- en afterload, shock en sepsis.
 • Beoordelen en interpreteren van het 12-afleidingen ECG.
 • Benoemen en herkennen van acute cardiologische ziektebeelden en bijbehorende interventies toepassen.
 • Koppelen van ritme en ECG-afwijkingen aan frequent voorkomende cardiale ziektebeelden en hierbij het benoemen van de gevolgen voor de hemodynamiek.

Programma

08.00 uur Inloop
08.30 uur Welkom en inleiding Rob Damink, IC-verpleegkundige Medisch Spectrum Twente en docent CIVO
08.45 uur Cardiac output, pre- en afterload, contractiliteit en bloeddrukregulatie Rob Damink, IC-verpleegkundige Medisch Spectrum Twente en docent CIVO
10.30 uur Pauze
10.45 uur Shock en sepsis Rob Damink, IC-verpleegkundige Medisch Spectrum Twente en docent CIVO
12.30 uur Lunch
13.00 uur ECG kennisleer en cardiale problemen op de SEH (o.a. basis van 12 afleiding ECG, basisritme en stoornissen en vrouwenhart) en pauze John Peringa en Gerard Nijkerk CCU-verpleegkundigen Gelre Ziekenhuizen
16.15 uur Afsluiting en evaluatie

Certificaat

De zes modules worden meerdere keren per jaar gegeven. Iedere module bestaat uit twee onderdelen:

 • een voorbereidende opdracht en het lezen van literatuur (2 uur)
 • een cursusdag (8 uur).

Na het volgen van de lesdag ontvangen de deelnemers accreditatiepunten en een certificaat voor iedere module.

Data en aanmelden

De data van deze module en de mogelijkheid tot aanmelden, zijn te vinden in ons Kennis- en leerportaal. Bezoekt u ons portaal voor de eerste keer? Maak dan eerst een account aan.

Meer informatie

Annemieke Aalbers en Lizette Hollak, coördinatoren Educatie van Netwerk Acute Zorg regio Zwolle, zijn telefonisch te bereiken via 088 624 5270 of per mail via info@netwerkacutezorg.nl voor vragen over deze training.

Dr. Spanjaardweg 2-8 (2e verdieping), Netwerk Acute Zorg regio Zwolle

Max. aantal deelnemers:16

Verpleegkundige

Accreditatiepunten: 7 V&VN

Prijs: 165 incl. lunch