De module Hemodynamiek is één van de zes modules van de Regioscholing Spoedeisende hulp (SEH). In deze module staat het thema hemodynamiek bij de patiënt op de SEH centraal.

SEH-verpleegkundigen zorgen voor patiënten met uiteenlopende aandoeningen en problemen, die een vergrote kans op verstoring en/of bedreiging van de hemodynamiek hebben. Hierbij is inzicht en bewaking van de hemodynamiek essentieel.

Tijdens deze module komen een aantal onderwerpen aan bod:

 • cardiac output, pre- en afterload
 • shock en sepsis en de invloed op de hemodynamiek
 • ECG-kennisleer
 • cardiale problemen op de SEH (o.a. infarct, ritmestoornissen en vrouwenhart).

Leerdoelen

De leerdoelen van de module Hemodynamiek zijn:

 • Benoemen van de fysiologie, oorzaak, behandeling en complicaties van:
  • preload, afterload, contractiliteit m.b.t. de hemodynamiek
  • bloeddrukregulatie (parasympatisch en sympatisch systeem (RAAS))
  • shock (onderverdeling van shock)
  • sepsis.
 • Interpreteren van de waardes van meetgegevens.
 • Benoemen en toepassen van verpleegkundige interventies m.b.t. cardiac output, pre- en afterload, shock en sepsis.
 • Beoordelen en interpreteren van het 12-afleidingen ECG.
 • Benoemen en herkennen van acute cardiologische ziektebeelden en bijbehorende interventies toepassen.
 • Koppelen van ritme en ECG-afwijkingen aan frequent voorkomende cardiale ziektebeelden en hierbij het benoemen van de gevolgen voor de hemodynamiek.

Programma

08.00 uur Inloop
08.30 uur Welkom en inleiding Rob Damink, IC-verpleegkundige Medisch Spectrum Twente en docent CIVO
08.45 uur Cardiac output, pre- en afterload, contractiliteit en bloeddrukregulatie Rob Damink, IC-verpleegkundige Medisch Spectrum Twente en docent CIVO
10.30 uur Pauze
10.45 uur Shock en sepsis Rob Damink, IC-verpleegkundige Medisch Spectrum Twente en docent CIVO
12.30 uur Lunch
13.00 uur ECG kennisleer en cardiale problemen op de SEH (o.a. basis van 12 afleiding ECG, basisritme en stoornissen en vrouwenhart) en pauze John Peringa en Gerard Nijkerk CCU-verpleegkundigen Gelre Ziekenhuizen
16.15 uur Afsluiting en evaluatie

Regioscholing SEH

Tien jaar geleden werd gestart met de Regioscholing Spoedeisende hulp (SEH), speciaal voor SEH-verpleegkundigen, met als doel verdieping bieden op onderwerpen waar zij dagelijks mee te maken krijgen. Sinds september 2020 wordt deze scholing, net als de Regioscholingen CC en IC, modulair aangeboden. Deze vernieuwde scholing bestaat uit zes modules, dit zijn:

 • Module Hemodynamiek
 • Module Chirurgie-traumatologie
 • Module Respiratie
 • Module Neurologie
 • Module Interne
 • Module Psycholosociaal

Het doel van de scholing is het versterken van de regionale overdracht van kennis en werkwijze tussen de SEH-verpleegkundigen uit de verschillende ziekenhuizen. Dit wordt o.a. gedaan door casuïstiek zowel plenair als in subgroepen te bespreken, maar ook door interactie tijdens de presentaties.

De scholing is opgezet vanuit het principe ‘van, voor en door’ het veld. De samenwerking tussen professionals staat hierbij centraal. Dit betekent concreet dat de dagcoördinatoren en docenten van deze scholing werkzaam zijn in ziekenhuizen in deze regio. Ook wordt de scholing mede vormgegeven door een werkgroep, deze bestaat uit een SEH–verpleegkundige van ieder deelnemend ziekenhuis. Zij vertegenwoordigen de verpleegkundigen en zorgen voor behoeftepeilingen, evaluaties en doen aanbevelingen voor het scholingsprogramma.

Door ieder jaar een bijscholing te volgen, zijn na zes jaar alle modules doorlopen. Vanaf dan start een nieuwe cyclus. Verpleegkundigen blijven op deze manier voldoen aan de eindtermen van de SEH-opleiding.

Certificaat

De zes modules worden meerdere keren per jaar gegeven. Iedere module bestaat uit twee onderdelen:

 • een voorbereidende opdracht en het lezen van literatuur (2 uur)
 • een cursusdag (8 uur).

Na het volgen van de lesdag ontvangen de deelnemers accreditatiepunten en een certificaat voor iedere module.

Datum

De module Hemodynamiek wordt gegeven op 4 november 2021 van 8.00 tot 16.30 uur.

Meer informatie

Ditty Haag en Lizette Hollak, coördinatoren Educatie van Netwerk Acute Zorg regio Zwolle, zijn telefonisch te bereiken via 038 424 5270 of per mail via d.j.haag@netwerkacutezorg.nl en l.hollak@netwerkacutezorg.nl voor vragen over deze training.

Dr. Spanjaardweg 2-8 (2e verdieping), Netwerk Acute Zorg regio Zwolle

Max. aantal deelnemers:16

Verpleegkundige

Accreditatiepunten: 7 V&VN

Prijs: € 140 incl. lunch