De module Chirurgie-traumatologie is één van de zes modules van de Regioscholing Spoedeisende hulp (SEH). In deze module staat de chirurgische en traumatische patiënt op de SEH centraal.

Tijdens deze module komen een aantal onderwerpen aan bod:

 • de acute buik
 • elektriciteitsletsel en brandwonden
 • verdrinking
 • schot- en blastwonden.

Leerdoelen

De leerdoelen van de module Chirurgie-traumatologie zijn:

 • Benoemen van de ziektebeelden en de bijbehorende pathofysiologie, die leiden tot een acute buik.
 • Benoemen van complicaties en interventies bij een acute buik.
 • Benoemen en uitleggen van de pathofysiologie die in werking treedt bij elektriciteitsletsel.
 • Benoemen van de verschillende stadia van brandwonden.
 • Benoemen van interventies die belangrijk zijn bij de behandeling van elektriciteitsletsel.
 • Benoemen van complicaties op de korte en lange termijn bij elektriciteitsletsel.
 • Benoemen van de nieuwste ontwikkelingen bij elektriciteitsletsel.
 • Benoemen en uitleggen van de pathofysiologie die in werking treedt bij verdrinking.
 • Benoemen van de soorten verdrinking.
 • Benoemen van interventies die belangrijk zijn bij de behandeling van verdrinking.
 • Benoemen van complicaties op de korte en lange termijn bij verdrinking.
 • Benoemen van soorten schotwonden en categorieën blastwonden en de daarbij horende gevolgen.
 • Benoemen van interventies die belangrijk zijn bij de behandeling van schot- en blastwonden.
 • Benoemen van complicaties op de korte en lange termijn bij schot- en blastwonden.
 • Benoemen van de nieuwste ontwikkelingen bij schot- en blastwonden.

Programma

08.00 uur Inloop
08.30 uur Welkom en inleiding
08.45 uur Acute buik (AAA(A) en dissectie, peritonitis)
10.30 uur Pauze
10.45 uur Elektriciteitsletsel en brandwonden
12.15 uur Lunch
12.45 uur Verdrinking (natte, droge, late en bijna verdrinking) Len Pallada, dagcoördinator en physician assistant / SEH-verpleegkundige Gelre Ziekenhuizen
14.15 uur Pauze
14.30 uur Schot- en blastwonden (o.a. oorzaken en behandeling)
16.15 uur Afsluiting en evaluatie

Regioscholing SEH

Tien jaar geleden werd gestart met de Regioscholing Spoedeisende hulp (SEH), speciaal voor SEH-verpleegkundigen, met als doel verdieping bieden op onderwerpen waar zij dagelijks mee te maken krijgen. Sinds september 2020 wordt deze scholing, net als de Regioscholingen CC en IC, modulair aangeboden. Deze vernieuwde scholing bestaat uit zes modules, dit zijn:

 • Module Hemodynamiek
 • Module Chirurgie-traumatologie
 • Module Respiratie
 • Module Neurologie
 • Module Interne
 • Module Psychosociaal

Het doel van de scholing is het versterken van de regionale overdracht van kennis en werkwijze tussen de SEH-verpleegkundigen uit de verschillende ziekenhuizen. Dit wordt o.a. gedaan door casuïstiek zowel plenair als in subgroepen te bespreken, maar ook door interactie tijdens de presentaties.

De scholing is opgezet vanuit het principe ‘van, voor en door’ het veld. De samenwerking tussen professionals staat hierbij centraal. Dit betekent concreet dat de dagcoördinatoren en docenten van deze scholing werkzaam zijn in ziekenhuizen in deze regio. Ook wordt de scholing mede vormgegeven door een werkgroep, deze bestaat uit een SEH–verpleegkundige van ieder deelnemend ziekenhuis. Zij vertegenwoordigen de verpleegkundigen en zorgen voor behoeftepeilingen, evaluaties en doen aanbevelingen voor het scholingsprogramma.

Door ieder jaar een bijscholing te volgen, zijn na zes jaar alle modules doorlopen. Vanaf dan start een nieuwe cyclus. Verpleegkundigen blijven op deze manier voldoen aan de eindtermen van de SEH-opleiding.

Certificaat

De zes modules worden meerdere keren per jaar gegeven. Iedere module bestaat uit twee onderdelen:

 • een voorbereidende opdracht en het lezen van literatuur (2 uur)
 • een cursusdag (8 uur).

Na het volgen van de lesdag ontvangen de deelnemers accreditatiepunten en een certificaat voor iedere module.

Datum en aanmelden

De module Chirurgie-traumatologie wordt gegeven op 31 mei 2022 van 8.00 tot 16.30 uur. Aanmelden voor de scholing kan via ons Kennis- en leerportaal. Bezoekt u ons portaal voor de eerste keer? Maak dan eerst een account aan.

Meer informatie

Ditty Haag en Lizette Hollak, coördinatoren Educatie van Netwerk Acute Zorg regio Zwolle, zijn telefonisch te bereiken via 038 424 5270 of per mail via info@netwerkacutezorg.nl voor vragen over deze training.

Dr. Spanjaardweg 2-8 (2e verdieping), Netwerk Acute Zorg regio Zwolle

Max. aantal deelnemers:16

Verpleegkundige

Accreditatiepunten: 7 V&VN

Prijs: € 140 incl. lunch