De module Ventilation is één van de zeven modules van de Regioscholing Intensive Care (IC). In deze module staat de uitvoering van de verpleegkundige interventies en de bijbehorende achtergrondinformatie, bij een patiënt die beademd wordt op de IC, centraal. Reden hiervoor is de verscheidenheid en complexiteit in beademingstechnieken en daarnaast het ontwennen van de mechanische beademing.

De onderwerpen die behandeld worden tijdens deze module, zijn:

 • pathofysiologie
 • beademingsvormen
 • curves
 • bloedgassen
 • longprotectie
 • rescue manoeuvres
 • optiflow / NPPV
 • aanvullende parameters
 • capnografie
 • ontwennen na beademen
 • synchronisatie.

Leerdoelen

De leerdoelen van de module Ventilation, zijn:

 • Het benoemen van indicaties voor (langdurige) beademing.
 • Het benoemen van de classificaties volgens Chatburn en de diverse beademingstechnieken.
 • Het benoemen van complicaties ten gevolge van de beademing en het geven van suggesties voor verbetering van de beademingstechniek.
 • Het benoemen van de verschillen tussen het “ontwennen” van een endotracheale tube en/of een tracheacanule.
 • Het benoemen van het vormgeven van het ontwenningstraject en de factoren die hierbij een rol spelen.

Programma

08.00 uur Inloop
08.30 uur Welkom en inleiding
09.00 uur Casus 1 (aangeleverd door de cursisten), opdracht in groepen (uitwerken, verdieping en plenaire bespreking)
10.15 uur Pauze
10.30 uur Vervolg Casus 1
12.15 uur Lunch
12.45 uur Casus 2, opdracht in groepen (uitwerken, verdieping en plenaire bespreking
14.45 uur Pauze
15.00 uur Vervolg Casus 2
16.15 uur Evaluatie en afsluiting

Regioscholing IC

De Regioscholing IC is ontwikkeld voor IC-verpleegkundigen met als doel het versterken van de regionale overdracht van kennis en werkwijze tussen de IC-verpleegkundigen uit de verschillende ziekenhuizen. Dit wordt o.a. gedaan door casuïstiek in groepjes en plenair te bespreken, maar ook door interactie tijdens de presentaties. De scholing is opgezet vanuit het principe ‘van, voor en door’ het veld. De samenwerking tussen professionals staat hierbij centraal. Dit betekent concreet dat de dagcoördinatoren en docenten van deze scholing werkzaam zijn in de ziekenhuizen in deze regio. Ook wordt de scholing mede vormgegeven door een expertgroep, deze bestaat uit IC-verpleegkundigen uit de verschillende ziekenhuizen. Zij vertegenwoordigen de verpleegkundigen en denken bijvoorbeeld mee over de onderwerpen van de scholing en evalueren de inhoud van de scholingsdagen. Door structureel de bijscholingen te volgen, blijven de IC-verpleegkundigen voldoen aan de eindtermen van de IC-opleiding.

Zeven modules

De regioscholing IC is modulair opgezet en bestaat uit zeven modules:

 • Hemodynamiek – voorbeeldonderwerpen zijn: bloedrukregulatie, cardiac output regulatie, Picco/Swanganz en soorten shock.
 • Cardiologie – voorbeeldonderwerpen zijn: hartfalen, ECG, ritme en geleidingsstoornissen en externe pacemaker.
 • Ventilation – voorbeeldonderwerpen zijn: respiratoire insufficiëntie, invasieve beademing op de IC, mobilisatie en ontwennen van de beademing.
 • Neurologie – voorbeeldonderwerpen zijn: EMV score, de neurologische patiënt op de IC, transport van de IC-patiënt en een delier en dan?
 • Interne aandoeningen (1) – voorbeeldonderwerpen zijn: stolling, nierinsufficiëntie en gastro-intestinale stoornissen.
 • Interne aandoeningen (2) – voorbeeldonderwerpen zijn: elektrolytenstoornissen, de oncologische patiënt op de IC en intoxicaties.
 • Psychosociaal – voorbeeldonderwerpen zijn: moreel beraad, besluitvorming, familiebegeleiding, impact IC-opname en orgaantransplantatie.

De modules worden meerdere keren per jaar gegeven. Iedere module bestaat uit drie onderdelen:

 • een voorbereidende opdracht en het lezen van literatuur (2 uur)
 • een cursusdag (8 uur)
 • een toetsmoment (1,5 uur).

Na het behalen van een voldoende voor de afsluitende toets, ontvangen de deelnemers accreditatiepunten en een certificaat voor iedere module.

Om de kwaliteit van de scholingen te blijven verbeteren, is er na iedere scholingsdag zowel een mondelinge als digitale evaluatie.

Datum en aanmelden

De module Ventilation wordt gegeven op 7 april 2022 van 8.00 tot 16.30 uur. Aanmelden voor de scholing kan via ons Kennis- en leerportaal. Bezoekt u ons portaal voor de eerste keer? Maak dan eerst een account aan.

Meer informatie

Ditty Haag en Lizette Hollak, coördinatoren Educatie van Netwerk Acute Zorg regio Zwolle, zijn telefonisch te bereiken via 038 424 5270 of per mail via info@netwerkacutezorg.nl voor vragen over deze training.

Dr. Spanjaardweg 2-8 (2e verdieping), Netwerk Acute Zorg regio Zwolle

Max. aantal deelnemers:16

Verpleegkundige

Accreditatiepunten: 7 V&VN

Prijs: € 155 incl. lunch