De module Psychosociaal is één van de zeven modules van de Regioscholing Intensive Care (IC). In deze module staat de rol van de IC-verpleegkundige in het zorgproces en binnen klinische besluitvormingsprocessen (zoals moreel beraad), centraal. Reden voor deze module is de toename van de kwaliteit van zorg door een proactieve rol van de verpleegkundige, de zorg moet niet beperkt blijven tot aan het bed. Zo is er aandacht voor de impact van een IC-opname, maar bijvoorbeeld ook de begeleiding van de familie.

Leerdoelen

De leerdoelen van de module Psychosociaal zijn:

 • Benoemen van het belang van moreel beraad.
 • Benoemen wat de verpleegkundige inbreng in relatie tot psychosociaal inhoudt.
 • Uitleg geven over de achtergrond van verschillende zienswijzen tussen artsen en verpleegkundigen.
 • Benoemen wat de meerwaarde van Familiebegeleiding op de IC is en hoe dit tot stand is gekomen.
 • Benoemen van copingstijlen.
 • Benoemen hoe ouders te informeren over de begeleiding van een kind die op bezoek is op de IC.
 • Benoemen van de voordelen voor familieleden, die aanwezig zijn bij een reanimatie en/of andere interventies op de IC.
 • Benoemen van de gevolgen voor een IC-patiënt op lange termijn op zowel lichamelijk, cognitief als psychisch vlak.
 • Bewustwording van de ervaring van een IC-patiënt tijdens opname en de rol die verpleegkundigen hierin hebben.
 • Benoemen van de gevolgen voor een IC-patiënt (en familie) van een delier tijdens opname.
 • Kennis over orgaandonatie na euthanasie.

Programma

08.00 uur Inloop
08.30 uur Welkom en inleiding
08.45 uur Moreel beraad (o.a. aandacht voor kwaliteit van leven, welzijn vs. medische behandelingen en de rol van de verpleegkundige m.b.t. moreel beraad)
10.30 uur Pauze
10.45 uur Workshops (Het verpleegkundig kennisdomein en Moreel beraad)
12.00 uur Lunch
12.30 uur FCIC en Familiebegeleiding (o.a. aandacht voor behoefte van de familie tijdens IC-opname en het voorbereiden van een kind op een bezoek op de IC)
13.45 uur Impact van IC-opname (ICUAW, PICS-en en PICS-F, Post traumatische stress stoornis, FCIC en Nazorgpoli)
15.00 uur Pauze
15.15 uur Casus over een orgaandonatie na euthanasie
16.15 uur Afsluiting en evaluatie

Regioscholing IC

De Regioscholing IC is ontwikkeld voor IC-verpleegkundigen met als doel het versterken van de regionale overdracht van kennis en werkwijze tussen de IC-verpleegkundigen uit de verschillende ziekenhuizen. Dit wordt o.a. gedaan door casuïstiek in groepjes en plenair te bespreken, maar ook door interactie tijdens de presentaties. De scholing is opgezet vanuit het principe ‘van, voor en door’ het veld. De samenwerking tussen professionals staat hierbij centraal. Dit betekent concreet dat de dagcoördinatoren en docenten van deze scholing werkzaam zijn in de ziekenhuizen in deze regio. Ook wordt de scholing mede vormgegeven door een expertgroep, deze bestaat uit IC-verpleegkundigen uit de verschillende ziekenhuizen. Zij vertegenwoordigen de verpleegkundigen en denken bijvoorbeeld mee over de onderwerpen van de scholing en evalueren de inhoud van de scholingsdagen. Door structureel de bijscholingen te volgen, blijven de IC-verpleegkundigen voldoen aan de eindtermen van de IC-opleiding.

Zeven modules

De regioscholing IC is modulair opgezet en bestaat uit zeven modules:

 • Hemodynamiek – voorbeeldonderwerpen zijn: bloedrukregulatie, cardiac output regulatie, Picco/Swanganz en soorten shock.
 • Cardiologie – voorbeeldonderwerpen zijn: hartfalen, ECG, ritme en geleidingsstoornissen en externe pacemaker.
 • Ventilation – voorbeeldonderwerpen zijn: respiratoire insufficiëntie, invasieve beademing op de IC, mobilisatie en ontwennen van de beademing.
 • Neurologie – voorbeeldonderwerpen zijn: EMV score, de neurologische patiënt op de IC, transport van de IC-patiënt en een delier en dan?
 • Interne aandoeningen (1) – voorbeeldonderwerpen zijn: stolling, nierinsufficiëntie en gastro-intestinale stoornissen.
 • Interne aandoeningen (2) – voorbeeldonderwerpen zijn: elektrolytenstoornissen, de oncologische patiënt op de IC en intoxicaties.
 • Psychosociaal – voorbeeldonderwerpen zijn: moreel beraad, besluitvorming, familiebegeleiding, impact IC-opname en orgaantransplantatie.

De modules worden meerdere keren per jaar gegeven. Iedere module bestaat uit drie onderdelen:

 • een voorbereidende opdracht en het lezen van literatuur (2 uur)
 • een cursusdag (8 uur)
 • een toetsmoment (1,5 uur).

Na het behalen van een voldoende voor de afsluitende toets, ontvangen de deelnemers accreditatiepunten en een certificaat voor iedere module.

Om de kwaliteit van de scholingen te blijven verbeteren, is er na iedere scholingsdag zowel een mondelinge als digitale evaluatie.

Datum

Binnenkort wordt volgt hiervoor een nieuwe datum.

Meer informatie

Ditty Haag en Lizette Hollak, coördinatoren Educatie van Netwerk Acute Zorg regio Zwolle, zijn telefonisch te bereiken via 038 424 5270 of per mail via d.j.haag@netwerkacutezorg.nl en l.hollak@netwerkacutezorg.nl voor vragen over deze training.

Dr. Spanjaardweg 2-8 (2e verdieping), Netwerk Acute Zorg regio Zwolle

Max. aantal deelnemers:16, 25

Verpleegkundige

Accreditatiepunten: 7 V&VN

Prijs: € 155 incl. lunch