De module Psychosociaal is één van de zeven modules van de Regioscholing Intensive Care (IC). In deze module staat de rol van de IC-verpleegkundige in het zorgproces en binnen klinische besluitvormingsprocessen (zoals moreel beraad), centraal. Reden voor deze module is de toename van de kwaliteit van zorg door een proactieve rol van de verpleegkundige, de zorg moet niet beperkt blijven tot aan het bed. Zo is er aandacht voor de impact van een IC-opname, maar bijvoorbeeld ook de begeleiding van de familie.

Leerdoelen

De leerdoelen van de module Psychosociaal zijn:

 • Benoemen van het belang van moreel beraad.
 • Benoemen wat de verpleegkundige inbreng in relatie tot psychosociaal inhoudt.
 • Uitleg geven over de achtergrond van verschillende zienswijzen tussen artsen en verpleegkundigen.
 • Benoemen wat de meerwaarde van Familiebegeleiding op de IC is en hoe dit tot stand is gekomen.
 • Benoemen van copingstijlen.
 • Benoemen hoe ouders te informeren over de begeleiding van een kind die op bezoek is op de IC.
 • Benoemen van de voordelen voor familieleden, die aanwezig zijn bij een reanimatie en/of andere interventies op de IC.
 • Benoemen van de gevolgen voor een IC-patiënt op lange termijn op zowel lichamelijk, cognitief als psychisch vlak.
 • Bewustwording van de ervaring van een IC-patiënt tijdens opname en de rol die verpleegkundigen hierin hebben.
 • Benoemen van de gevolgen voor een IC-patiënt (en familie) van een delier tijdens opname.
 • Kennis over orgaandonatie na euthanasie.

Programma

08.00 uur Inloop
08.30 uur Welkom en inleiding
08.45 uur Moreel beraad (o.a. aandacht voor kwaliteit van leven, welzijn vs. medische behandelingen en de rol van de verpleegkundige m.b.t. moreel beraad)
10.30 uur Pauze
10.45 uur Workshops (Het verpleegkundig kennisdomein en Moreel beraad)
12.00 uur Lunch
12.30 uur FCIC en Familiebegeleiding (o.a. aandacht voor behoefte van de familie tijdens IC-opname en het voorbereiden van een kind op een bezoek op de IC)
13.45 uur Impact van IC-opname (ICUAW, PICS-en en PICS-F, Post traumatische stress stoornis, FCIC en Nazorgpoli)
15.00 uur Pauze
15.15 uur Casus over een orgaandonatie na euthanasie
16.15 uur Afsluiting en evaluatie

 

Certificaat

De modules worden meerdere keren per jaar gegeven. Iedere module bestaat uit drie onderdelen:

 • een voorbereidende opdracht en het lezen van literatuur (2 uur)
 • een cursusdag (8 uur)
 • een toetsmoment (1,5 uur).

Na het behalen van een voldoende voor de afsluitende toets, ontvangen de deelnemers accreditatiepunten en een certificaat voor iedere module.

Om de kwaliteit van de scholingen te blijven verbeteren, is er na iedere scholingsdag zowel een mondelinge als digitale evaluatie.

Data en aanmelden

De data van deze module en de mogelijkheid tot aanmelden, zijn te vinden in ons Kennis- en leerportaal. Bezoekt u ons portaal voor de eerste keer? Maak dan eerst een account aan.

Meer informatie

Annemieke Aalbers en Lizette Hollak, coördinatoren Educatie van Netwerk Acute Zorg regio Zwolle, zijn telefonisch te bereiken via 088 624 5270 of per mail via info@netwerkacutezorg.nl voor vragen over deze training.

Dr. Spanjaardweg 2-8 (2e verdieping), Netwerk Acute Zorg regio Zwolle

Max. aantal deelnemers:16, 25

Verpleegkundige

Accreditatiepunten: 7 V&VN

Prijs: 175 incl. lunch