De module Neurologie is één van de zeven modules van de Regioscholing Intensive Care (IC). In deze module staat de zorg van IC-patiënten met een neurologische aandoening centraal. Door de verscheidenheid aan neurologische aandoeningen en het adequaat gebruik maken van meetinstrumenten, is deze scholing tot stand gekomen.

De ziektebeelden die tijdens deze module aan bod komen, zijn: meningitis, encefalitis, subduraal haematoom, CVA, subarachnoïdale bloeding, Guillian Barré en Myasthenia Gravis. Ook wordt ingegaan op het vroegtijdig herkennen van een delier en hoe hierop te anticiperen.

Leerdoelen

De leerdoelen van de module Neurologie zijn:

 • Benoemen en toelichten welke meetinstrumenten bruikbaar zijn bij een (gesedeerde) patiënt.
 • Benoemen welke patiënten met acute of chronische neurologische ziektebeelden op de IC-afdeling worden verpleegd.
 • Benoemen en toelichten welke problemen kunnen ontstaan bij een patiënt met neurologische aandoeningen in het geval van hemodynamiek, ventilatie en milieu interne.
 • Benoemen en toelichten van het verschil tussen primaire- en secundaire hersenschade.
 • Benoemen van de oorzaken en behandeling van een delier en hoe deze zichtbaar wordt.
 • Benoemen en toelichten wat de invloed van een delier is op het ‘ontwennen’ van de beademing.
 • Benoemen en toelichten wat de negatieve gevolgen zijn van een delier op het herstel van een patiënt.

Programma

08.00 uur Inloop
08.30 uur Welkom en inleiding
08.45 uur Indeling van de hersenen en hersenvliezen, meetinstrumenten/scorelijsten op de IC (EMV, AVPU, CGS en pupillen)
10.00 uur Pauze
10.15 uur Transport van de IC-patiënt
11.15 uur Delier en dan?
12.00 uur Lunch
12.30 uur Acute (o.a. meningitis, encefalitis, subdoraal hematoom en CVA) en chronische (o.a. Guillian Barré en Myasthenia Gravis) neurologische ziektebeelden (theorie)
14.30 uur Pauze
15.00 uur Vervolg Acute en chronische neurologische ziektebeelden (theorie en casuïstiek bespreking in groepen)
16.15 uur Evaluatie en afsluiting

Regioscholing IC

De Regioscholing IC is ontwikkeld voor IC-verpleegkundigen met als doel het versterken van de regionale overdracht van kennis en werkwijze tussen de IC-verpleegkundigen uit de verschillende ziekenhuizen. Dit wordt o.a. gedaan door casuïstiek in groepjes en plenair te bespreken, maar ook door interactie tijdens de presentaties. De scholing is opgezet vanuit het principe ‘van, voor en door’ het veld. De samenwerking tussen professionals staat hierbij centraal. Dit betekent concreet dat de dagcoördinatoren en docenten van deze scholing werkzaam zijn in de ziekenhuizen in deze regio. Ook wordt de scholing mede vormgegeven door een expertgroep, deze bestaat uit IC-verpleegkundigen uit de verschillende ziekenhuizen. Zij vertegenwoordigen de verpleegkundigen en denken bijvoorbeeld mee over de onderwerpen van de scholing en evalueren de inhoud van de scholingsdagen. Door structureel de bijscholingen te volgen, blijven de IC-verpleegkundigen voldoen aan de eindtermen van de IC-opleiding.

Zeven modules

De regioscholing IC is modulair opgezet en bestaat uit zeven modules:

 • Hemodynamiek – voorbeeldonderwerpen zijn: bloedrukregulatie, cardiac output regulatie, Picco/Swanganz en soorten shock.
 • Cardiologie – voorbeeldonderwerpen zijn: hartfalen, ECG, ritme en geleidingsstoornissen en externe pacemaker.
 • Ventilation – voorbeeldonderwerpen zijn: respiratoire insufficiëntie, invasieve beademing op de IC, mobilisatie en ontwennen van de beademing.
 • Neurologie – voorbeeldonderwerpen zijn: EMV score, de neurologische patiënt op de IC, transport van de IC-patiënt en een delier en dan?
 • Interne aandoeningen (1) – voorbeeldonderwerpen zijn: stolling, nierinsufficiëntie en gastro-intestinale stoornissen.
 • Interne aandoeningen (2) – voorbeeldonderwerpen zijn: elektrolytenstoornissen, de oncologische patiënt op de IC en intoxicaties.
 • Psychosociaal – voorbeeldonderwerpen zijn: moreel beraad, besluitvorming, familiebegeleiding, impact IC-opname en orgaantransplantatie.

De modules worden meerdere keren per jaar gegeven. Iedere module bestaat uit drie onderdelen:

 • een voorbereidende opdracht en het lezen van literatuur (2 uur)
 • een cursusdag (8 uur)
 • een toetsmoment (1,5 uur).

Na het behalen van een voldoende voor de afsluitende toets, ontvangen de deelnemers accreditatiepunten en een certificaat voor iedere module.

Om de kwaliteit van de scholingen te blijven verbeteren, is er na iedere scholingsdag zowel een mondelinge als digitale evaluatie.

Datum en aanmelden

De module Neurologie wordt gegeven op 28 april 2022 van 8.00 tot 16.30 uur. Aanmelden voor de scholing kan via ons Kennis- en leerportaal. Bezoekt u ons portaal voor de eerste keer? Maak dan eerst een account aan.

Meer informatie

Ditty Haag en Lizette Hollak, coördinatoren Educatie van Netwerk Acute Zorg regio Zwolle, zijn telefonisch te bereiken via 038 424 5270 of per mail via info@netwerkacutezorg.nl voor vragen over deze training.

Dr. Spanjaardweg 2-8 (2e verdieping), Netwerk Acute Zorg regio Zwolle

Max. aantal deelnemers:16

Verpleegkundige

Accreditatiepunten: 7 V&VN

Prijs: € 155 incl. lunch