De module Interne aandoeningen (2) is één van de zeven modules van de Regioscholing Intensive Care (IC). In deze module staat de zorg rondom een IC-patiënt met een interne aandoening centraal.

Reden voor de ontwikkeling van deze scholing is de verscheidenheid aan interne aandoeningen en het adequaat gebruik kunnen maken van gepaste interventies.

De onderwerpen die tijdens deze module behandeld worden zijn:

 • elektrolytenstoornissen
 • diabetische ketoacidose
 • oncologische patiënt op de IC

Leerdoelen

De leerdoelen van de module Interne aandoeningen (2) zijn:

 • Benoemen van de betekenis van en het verschil tussen een osmo- en volumeregulatie.
 • Benoemen van het ontstaan, de diagnostiek, de behandeling en de gevolgen van een hyponatriëmie/hyperkaliëmie
 • Benoemen van het ontstaan en de behandeling van de diabetische ketoacidose.
 • Kennis over de te treffen isolatiemaatregelen bij oncologische patiënten.
 • Benoemen van de problemen bij oncologische patiënten met verminderde afweer.
 • Het benoemen van het ontstaan van elektrolytenstoornissen.
 • Het benoemen van de gevolgen van elektrolytenstoornissen.
 • Het benoemen van het ontstaan van ketoacidose en de behandeling hiervan.
 • Kennis over intoxicatie.
 • Het benoemen van de verschillende soorten neurotransmitters en de werking hiervan.
 • Het herkennen en behandelen van potentiele ABCDE-problemen bij intoxicatie met antidepressiva, alcohol en GHB.
 • Kennis over het Excited Delirium Syndrome en de do’s en dont’s van de behandeling.

Programma

08.00 uur Inloop
08.30 uur Welkom en kennismaking
08.45 uur Inleidende casuïstiek
09.00 uur Elektrolyten op de Intensive care (fysiologie, osmo-volumeregulatie, hyponatriëmie, hyperkaliëmie)
10.30 uur Pauze
10.45 uur Vervolg Elektrolyten op de Intensive care (diabetische keto-acidose (DKA))
12.00 uur Lunch
12.30 uur Casuïstiek Oncologische patiënt op de IC
13.15 uur Intoxicaties (achtergronden TS, antidepressiva en bijwerkingen, alcohol intoxicatie, GBH-intoxicatie, Excited Delirium Syndrome) en pauze
16.15 uur Afsluiting en evaluatie

Regioscholing IC

De Regioscholing IC is ontwikkeld voor IC-verpleegkundigen met als doel het versterken van de regionale overdracht van kennis en werkwijze tussen de IC-verpleegkundigen uit de verschillende ziekenhuizen. Dit wordt o.a. gedaan door casuïstiek in groepjes en plenair te bespreken, maar ook door interactie tijdens de presentaties. De scholing is opgezet vanuit het principe ‘van, voor en door’ het veld. De samenwerking tussen professionals staat hierbij centraal. Dit betekent concreet dat de dagcoördinatoren en docenten van deze scholing werkzaam zijn in de ziekenhuizen in deze regio. Ook wordt de scholing mede vormgegeven door een expertgroep, deze bestaat uit IC-verpleegkundigen uit de verschillende ziekenhuizen. Zij vertegenwoordigen de verpleegkundigen en denken bijvoorbeeld mee over de onderwerpen van de scholing en evalueren de inhoud van de scholingsdagen. Door structureel de bijscholingen te volgen, blijven de IC-verpleegkundigen voldoen aan de eindtermen van de IC-opleiding.

Zeven modules

De regioscholing IC is modulair opgezet en bestaat uit zeven modules:

 • Hemodynamiek – voorbeeldonderwerpen zijn: bloedrukregulatie, cardiac output regulatie, Picco/Swanganz en soorten shock.
 • Cardiologie – voorbeeldonderwerpen zijn: hartfalen, ECG, ritme en geleidingsstoornissen en externe pacemaker.
 • Ventilation – voorbeeldonderwerpen zijn: respiratoire insufficiëntie, invasieve beademing op de IC, mobilisatie en ontwennen van de beademing.
 • Neurologie – voorbeeldonderwerpen zijn: EMV score, de neurologische patiënt op de IC, transport van de IC-patiënt en een delier en dan?
 • Interne aandoeningen (1) – voorbeeldonderwerpen zijn: stolling, nierinsufficiëntie en gastro-intestinale stoornissen.
 • Interne aandoeningen (2) – voorbeeldonderwerpen zijn: elektrolytenstoornissen, de oncologische patiënt op de IC en intoxicaties.
 • Psychosociaal – voorbeeldonderwerpen zijn: moreel beraad, besluitvorming, familiebegeleiding, impact IC-opname en orgaantransplantatie.

De modules worden meerdere keren per jaar gegeven. Iedere module bestaat uit drie onderdelen:

 • een voorbereidende opdracht en het lezen van literatuur (2 uur)
 • een cursusdag (8 uur)
 • een toetsmoment (1,5 uur).

Na het behalen van een voldoende voor de afsluitende toets, ontvangen de deelnemers accreditatiepunten en een certificaat voor iedere module.

Om de kwaliteit van de scholingen te blijven verbeteren, is er na iedere scholingsdag zowel een mondelinge als digitale evaluatie.

Datum en aanmelden

De module Interne aandoeningen (2) wordt gegeven op 19 mei 2022 van 8.00 tot 16.30 uur. Aanmelden voor de scholing kan via ons Kennis- en leerportaal. Bezoekt u ons portaal voor de eerste keer? Maak dan eerst een account aan.

Meer informatie

Ditty Haag en Lizette Hollak, coördinatoren Educatie van Netwerk Acute Zorg regio Zwolle, zijn telefonisch te bereiken via 038 424 5270 of per mail via info@netwerkacutezorg.nl voor vragen over deze training.

Dr. Spanjaardweg 2-8 (2e verdieping), Netwerk Acute Zorg regio Zwolle

Max. aantal deelnemers:16

Verpleegkundige

Accreditatiepunten: 7 V&VN

Prijs: € 155 incl. lunch