De module Interne aandoeningen (1) is één van de zeven modules van de Regioscholing Intensive Care (IC). In deze module staat de zorg rondom een IC-patiënt met een interne aandoening centraal.

Reden voor de ontwikkeling van deze scholing is de verscheidenheid aan interne aandoeningen en het adequaat gebruik kunnen maken van gepaste interventies.

De onderwerpen die tijdens deze module behandeld worden zijn:

 • stolling
 • nierinsufficiëntie
 • gastro-intestinale stoornissen.

Leerdoelen

De leerdoelen voor de module Interne aandoeningen (1) zijn:

 • Herkennen en benoemen van kenmerken en aandachtspunten rondom stolling.
 • Het onderscheiden van de verschillende (anti)stollingspreparaten en het benoemen van de effecten op de stolling.
 • Het benoemen van de oorzaak en de behandeling van nierinsufficiëntie en de gevolgen hiervan voor de patiënt.
 • Het benoemen van de oorzaak en de behandeling van pancreatitis en de gevolgen hiervan voor de patiënt.
 • Het benoemen van de anatomie en fysiologie van de lever.
 •  Het hebben van kennis over levercirrose, paracetamol intoxicatie, varices bloedingen en hepatische encefalopathie. 

Programma

08.00 uur Inloop
08.30 uur Welkom en inleiding
08.45 uur Inleiding casuïstiek
09.00 uur Stolling (primair, secundair en tertiair), stollingsstoornissen bij de IC-patiënt (DIS en massaal bloedverlies)
10.00 uur Pauze
10.15 uur Vervolg Stolling
10.45 uur Patiënt nierinsufficiëntie op de IC – oorzaken en complicaties (pre, renaal of post renaal en reversibel of blijvend)
12.30 uur Lunch
13.00 uur Pancreatitis (conservatief of chirurgisch)
14.00 uur Pauze
14.15 uur Anatomie en fysiologie van de lever, gevolgen van levercirrose, varices bloedingen, hepatische encefalopathie en paracetamol intoxicatie
15.30 uur Interactieve casuistiek bespreking volgens de methode van Klinisch redeneren,
16.15 uur Afsluiting en evaluatie

Regioscholing IC

De Regioscholing IC is ontwikkeld voor IC-verpleegkundigen met als doel het versterken van de regionale overdracht van kennis en werkwijze tussen de IC-verpleegkundigen uit de verschillende ziekenhuizen. Dit wordt o.a. gedaan door casuïstiek in groepjes en plenair te bespreken, maar ook door interactie tijdens de presentaties. De scholing is opgezet vanuit het principe ‘van, voor en door’ het veld. De samenwerking tussen professionals staat hierbij centraal. Dit betekent concreet dat de dagcoördinatoren en docenten van deze scholing werkzaam zijn in de ziekenhuizen in deze regio. Ook wordt de scholing mede vormgegeven door een expertgroep, deze bestaat uit IC-verpleegkundigen uit de verschillende ziekenhuizen. Zij vertegenwoordigen de verpleegkundigen en denken bijvoorbeeld mee over de onderwerpen van de scholing en evalueren de inhoud van de scholingsdagen. Door structureel de bijscholingen te volgen, blijven de IC-verpleegkundigen voldoen aan de eindtermen van de IC-opleiding.

Zeven modules

De regioscholing IC is modulair opgezet en bestaat uit zeven modules:

 • Hemodynamiek – voorbeeldonderwerpen zijn: bloedrukregulatie, cardiac output regulatie, Picco/Swanganz en soorten shock.
 • Cardiologie – voorbeeldonderwerpen zijn: hartfalen, ECG, ritme en geleidingsstoornissen en externe pacemaker.
 • Ventilation – voorbeeldonderwerpen zijn: respiratoire insufficiëntie, invasieve beademing op de IC, mobilisatie en ontwennen van de beademing.
 • Neurologie – voorbeeldonderwerpen zijn: EMV score, de neurologische patiënt op de IC, transport van de IC-patiënt en een delier en dan?
 • Interne aandoeningen (1) – voorbeeldonderwerpen zijn: stolling, nierinsufficiëntie en gastro-intestinale stoornissen.
 • Interne aandoeningen (2) – voorbeeldonderwerpen zijn: elektrolytenstoornissen, de oncologische patiënt op de IC en intoxicaties.
 • Psychosociaal – voorbeeldonderwerpen zijn: moreel beraad, besluitvorming, familiebegeleiding, impact IC-opname en orgaantransplantatie.

De modules worden meerdere keren per jaar gegeven. Iedere module bestaat uit drie onderdelen:

 • een voorbereidende opdracht en het lezen van literatuur (2 uur)
 • een cursusdag (8 uur)
 • een toetsmoment (1,5 uur).

Na het behalen van een voldoende voor de afsluitende toets, ontvangen de deelnemers accreditatiepunten en een certificaat voor iedere module.

Om de kwaliteit van de scholingen te blijven verbeteren, is er na iedere scholingsdag zowel een mondelinge als digitale evaluatie.

Datum en aanmelden

De module Interne aandoeningen (1) wordt gegeven op 14 april 2022 van 8.00 tot 16.30 uur. Aanmelden voor de scholing kan via ons Kennis- en leerportaal. Bezoekt u ons portaal voor de eerste keer? Maak dan eerst een account aan.

Meer informatie

Ditty Haag en Lizette Hollak, coördinatoren Educatie van Netwerk Acute Zorg regio Zwolle, zijn telefonisch te bereiken via 038 424 5270 of per mail via info@netwerkacutezorg.nl voor vragen over deze training.

Dr. Spanjaardweg 2-8 (2e verdieping), Netwerk Acute Zorg regio Zwolle

Max. aantal deelnemers:16

Verpleegkundige

Accreditatiepunten: 7 V&VN

Prijs: € 155 incl. lunch