De module Hemodynamiek is één van de zeven modules van de Regioscholing Intensive Care (IC). In deze module staan het hemodynamisch bewaken van IC-patiënten en de verpleegkundige interventies bij deze patiëntengroep, centraal.

De verpleegkundige handelingen die aan bod komen tijdens deze module, zijn:

 • Het benoemen en uitleggen van bloeddruk, hartslag, saturatie en urineproductie.
 • Het observeren, interpreteren en bewaken van de patiënt door middel van Swan Ganz, PICCO, echografie en andere meetmethoden.
 • Het interpreteren van gemeten waarden.
 • Het verwoorden van best practices en/of evidence based verpleegkundige interventies bij SIRS, sepsis en verschillende vormen van shock.
 • De reanimatiepatiënt.

Leerdoelen

De leerdoelen van de module Hemodynamiek zijn:

 • Kennis van verschillende aspecten uit de hemodynamiek, zoals:
 • Preload, afterload en contractiliteit m.b.t. de hemodynamiek
 • Bloeddrukregulatie (parasympatisch en sympatisch systeem, RAAS en chemisch)
 • Shock (onderverdeling van shock)
 • SIRS
 • Sepsis
 • Frank Starling Curve
 • De waarden van de meetgegevens (monitoring en laboratoriumonderzoek) interpreteren en de bijbehorende verpleegkundige interventies benoemen en toepassen.
 • Benoemen waaruit de behandeling van een patiënt in shock bestaat en welke meetinstrumenten er zijn om de patiënt hemodynamisch te monitoren.
 • Benoemen welke handelingen moeten worden verricht, wanneer een patiënt in reanimatiesetting komt.

Programma

08.00 uur Inloop
08.30 uur Welkom en kennismaking
08.45 uur Wat zie je als IC-verpleegkundige (bloeddruk, hartslag, saturatie, urineproductie), Cardiac Output Regulatie (preload, afterload, contractiliteit, Frank Starling curve) en Bloeddrukregulatie (Baroreceptoren, Para-, sympathisch Zenuwstelsel, RAAS)
10.00 uur Pauze
10.15 uur Hoe meet je als IC-verpleegkundige (preload, afterload, contractiliteit), Welke waarden kun je meten met verschillende technieken (Swan Ganz-, Vigileo- en PICCO-waarden), Hoe interpreteer je als IC-verpleegkundige de gemeten waarden, Ontwikkelingen (echografie)
12.15 uur Lunch
12.45 uur Diverse vormen van shock, Verschillen en overeenkomsten tussen IC-afdelingen in de regio, Casuïstiek m.b.t. shock
14.45 uur Pauze
15.00 uur De reanimatiepatiënt met een shock
16.00 uur Afsluiting en evaluatie

Certificaat

De modules worden meerdere keren per jaar gegeven. Iedere module bestaat uit drie onderdelen:

 • een voorbereidende opdracht en het lezen van literatuur (2 uur)
 • een cursusdag (8 uur)
 • een toetsmoment (1,5 uur).

Na het behalen van een voldoende voor de afsluitende toets, ontvangen de deelnemers accreditatiepunten en een certificaat voor iedere module.

Om de kwaliteit van de scholingen te blijven verbeteren, is er na iedere scholingsdag zowel een mondelinge als digitale evaluatie.

Data en aanmelden

De data van deze module en de mogelijkheid tot aanmelden, zijn te vinden in ons Kennis- en leerportaal. Bezoekt u ons portaal voor de eerste keer? Maak dan eerst een account aan.

Meer informatie

Annemieke Aalbers en Lizette Hollak, coördinatoren Educatie van Netwerk Acute Zorg regio Zwolle, zijn telefonisch te bereiken via 088 624 5270 of per mail via info@netwerkacutezorg.nl voor vragen over deze training.

 

Dr. Spanjaardweg 2-8 (2e verdieping), Netwerk Acute Zorg regio Zwolle

Max. aantal deelnemers:16

Verpleegkundige

Accreditatiepunten: 7 V&VN

Prijs: 175 incl. lunch