De module Hemodynamiek is één van de zeven modules van de Regioscholing Intensive Care (IC). In deze module staan het hemodynamisch bewaken van IC-patiënten en de verpleegkundige interventies bij deze patiëntengroep, centraal.

De verpleegkundige handelingen die aan bod komen tijdens deze module, zijn:

 • Het benoemen en uitleggen van bloeddruk, hartslag, saturatie en urineproductie.
 • Het observeren, interpreteren en bewaken van de patiënt door middel van Swan Ganz, PICCO, echografie en andere meetmethoden.
 • Het interpreteren van gemeten waarden.
 • Het verwoorden van best practices en/of evidence based verpleegkundige interventies bij SIRS, sepsis en verschillende vormen van shock.
 • De reanimatiepatiënt.

Leerdoelen

De leerdoelen van de module Hemodynamiek zijn:

 • Kennis van verschillende aspecten uit de hemodynamiek, zoals:
 • Preload, afterload en contractiliteit m.b.t. de hemodynamiek
 • Bloeddrukregulatie (parasympatisch en sympatisch systeem, RAAS en chemisch)
 • Shock (onderverdeling van shock)
 • SIRS
 • Sepsis
 • Frank Starling Curve
 • De waarden van de meetgegevens (monitoring en laboratoriumonderzoek) interpreteren en de bijbehorende verpleegkundige interventies benoemen en toepassen.
 • Benoemen waaruit de behandeling van een patiënt in shock bestaat en welke meetinstrumenten er zijn om de patiënt hemodynamisch te monitoren.
 • Benoemen welke handelingen moeten worden verricht, wanneer een patiënt in reanimatiesetting komt.

Programma

08.00 uur Inloop
08.30 uur Welkom en kennismaking
08.45 uur Wat zie je als IC-verpleegkundige (bloeddruk, hartslag, saturatie, urineproductie), Cardiac Output Regulatie (preload, afterload, contractiliteit, Frank Starling curve) en Bloeddrukregulatie (Baroreceptoren, Para-, sympathisch Zenuwstelsel, RAAS)
10.00 uur Pauze
10.15 uur Hoe meet je als IC-verpleegkundige (preload, afterload, contractiliteit), Welke waarden kun je meten met verschillende technieken (Swan Ganz-, Vigileo- en PICCO-waarden), Hoe interpreteer je als IC-verpleegkundige de gemeten waarden, Ontwikkelingen (echografie)
12.15 uur Lunch
12.45 uur Diverse vormen van shock, Verschillen en overeenkomsten tussen IC-afdelingen in de regio, Casuïstiek m.b.t. shock
14.45 uur Pauze
15.00 uur De reanimatiepatiënt met een shock
16.00 uur Afsluiting en evaluatie

Regioscholing IC

De Regioscholing IC is ontwikkeld voor IC-verpleegkundigen met als doel het versterken van de regionale overdracht van kennis en werkwijze tussen de IC-verpleegkundigen uit de verschillende ziekenhuizen. Dit wordt o.a. gedaan door casuïstiek in groepjes en plenair te bespreken, maar ook door interactie tijdens de presentaties. De scholing is opgezet vanuit het principe ‘van, voor en door’ het veld. De samenwerking tussen professionals staat hierbij centraal. Dit betekent concreet dat de dagcoördinatoren en docenten van deze scholing werkzaam zijn in de ziekenhuizen in deze regio. Ook wordt de scholing mede vormgegeven door een expertgroep, deze bestaat uit IC-verpleegkundigen uit de verschillende ziekenhuizen. Zij vertegenwoordigen de verpleegkundigen en denken bijvoorbeeld mee over de onderwerpen van de scholing en evalueren de inhoud van de scholingsdagen. Door structureel de bijscholingen te volgen, blijven de IC-verpleegkundigen voldoen aan de eindtermen van de IC-opleiding.

Zeven modules

De regioscholing IC is modulair opgezet en bestaat uit zeven modules:

 • Hemodynamiek – voorbeeldonderwerpen zijn: bloedrukregulatie, cardiac output regulatie, Picco/Swanganz en soorten shock.
 • Cardiologie – voorbeeldonderwerpen zijn: hartfalen, ECG, ritme en geleidingsstoornissen en externe pacemaker.
 • Ventilation – voorbeeldonderwerpen zijn: respiratoire insufficiëntie, invasieve beademing op de IC, mobilisatie en ontwennen van de beademing.
 • Neurologie – voorbeeldonderwerpen zijn: EMV score, de neurologische patiënt op de IC, transport van de IC-patiënt en een delier en dan?
 • Interne aandoeningen (1) – voorbeeldonderwerpen zijn: stolling, nierinsufficiëntie en gastro-intestinale stoornissen.
 • Interne aandoeningen (2) – voorbeeldonderwerpen zijn: elektrolytenstoornissen, de oncologische patiënt op de IC en intoxicaties.
 • Psychosociaal – voorbeeldonderwerpen zijn: moreel beraad, besluitvorming, familiebegeleiding, impact IC-opname en orgaantransplantatie.

De modules worden meerdere keren per jaar gegeven. Iedere module bestaat uit drie onderdelen:

 • een voorbereidende opdracht en het lezen van literatuur (2 uur)
 • een cursusdag (8 uur)
 • een toetsmoment (1,5 uur).

Na het behalen van een voldoende voor de afsluitende toets, ontvangen de deelnemers accreditatiepunten en een certificaat voor iedere module.

Om de kwaliteit van de scholingen te blijven verbeteren, is er na iedere scholingsdag zowel een mondelinge als digitale evaluatie.

Datum en aanmelden

De module Hemodynamiek van de Regioscholing IC wordt gegeven op 2 juni 2022 van 8.00 – 16.30 uur. Aanmelden voor de scholing kan via ons Kennis- en leerportaal. Bezoekt u ons portaal voor de eerste keer? Maak dan eerst een account aan.

Meer informatie

Ditty Haag en Lizette Hollak, coördinatoren Educatie van Netwerk Acute Zorg regio Zwolle, zijn telefonisch te bereiken via 038 424 5270 of per mail via info@netwerkacutezorg.nl voor vragen over deze training.

 

Dr. Spanjaardweg 2-8 (2e verdieping), Netwerk Acute Zorg regio Zwolle

Max. aantal deelnemers:16

Verpleegkundige

Accreditatiepunten: 7 V&VN

Prijs: € 155 incl. lunch