De module Cardiologie is één van de zeven modules van de Regioscholing Intensive Care (IC). In deze module staat de zorg rondom een IC-patiënt met cardiologische aandoeningen centraal.

De onderwerpen die aan bod komen tijdens deze training zijn:

 • myocard infarct
 • instabiele AP klachten
 • myocarditis
 • Astma Cardiale
 • Contusio Cor
 • interpretatie van ritmeherkenning op de IC
 • kennishandhaving binnen de IC t.a.v. cardiologie
 • ritmebehandeling
 • ECG herkenning
 • invloed van ritmestoornissen op de hemodynamie

Leerdoelen

De leerdoelen die centraal staan tijdens de module Cardiologie, zijn:

 • Het integreren van ritme- en ECG-herkenning met frequent voorkomende cardiale ziektebeelden.
 • Het integreren van geleidingsstoornissen met hemodynamische problematiek.
 • Het herkennen, benoemen en toepassen van cardiologische diagnostiek.
 • Het herkennen en benoemen van aandachtspunten bij interventies bij cardiale ziektebeelden.
 • Het benoemen van invasieve en diagnostische onderzoeksmethoden.
 • Het benoemen van de rol van echografie bij frequent voorkomende cardiale ziektebeelden.

Programma

08.00 uur Inloop
08.30 uur Welkom en kennismaking
08.45 uur Hartfalen (acuut, chronisch, CMP)
09.45 uur Pauze
10.00 uur Zin en onzin van ritmebewaking op de IC (12-afleiding ECG, de Vectoren, Infarcten ECG, praktische training)
12.30 uur Lunch
13.00 uur Casuïstiek: cardiale ziektebeelden op de IC
15.00 uur Pauze
15.15 uur Casuïstiek: infarct pijn op de borst, endocarditis, hartklepproblemen, hartfalen, cor contusio
16.15 uur Afsluiting en evaluatie

Regioscholing IC

De Regioscholing IC is ontwikkeld voor IC-verpleegkundigen met als doel het versterken van de regionale overdracht van kennis en werkwijze tussen de IC-verpleegkundigen uit de verschillende ziekenhuizen. Dit wordt o.a. gedaan door casuïstiek in groepjes en plenair te bespreken, maar ook door interactie tijdens de presentaties. De scholing is opgezet vanuit het principe ‘van, voor en door’ het veld. De samenwerking tussen professionals staat hierbij centraal. Dit betekent concreet dat de dagcoördinatoren en docenten van deze scholing werkzaam zijn in de ziekenhuizen in deze regio. Ook wordt de scholing mede vormgegeven door een expertgroep, deze bestaat uit IC-verpleegkundigen uit de verschillende ziekenhuizen. Zij vertegenwoordigen de verpleegkundigen en denken bijvoorbeeld mee over de onderwerpen van de scholing en evalueren de inhoud van de scholingsdagen. Door structureel de bijscholingen te volgen, blijven de IC-verpleegkundigen voldoen aan de eindtermen van de IC-opleiding.

Zeven modules

De regioscholing IC is modulair opgezet en bestaat uit zeven modules:

 • Hemodynamiek – voorbeeldonderwerpen zijn: bloedrukregulatie, cardiac output regulatie, Picco/Swanganz en soorten shock.
 • Cardiologie – voorbeeldonderwerpen zijn: hartfalen, ECG, ritme en geleidingsstoornissen en externe pacemaker.
 • Ventilation – voorbeeldonderwerpen zijn: respiratoire insufficiëntie, invasieve beademing op de IC, mobilisatie en ontwennen van de beademing.
 • Neurologie – voorbeeldonderwerpen zijn: EMV score, de neurologische patiënt op de IC, transport van de IC-patiënt en een delier en dan?
 • Interne aandoeningen (1) – voorbeeldonderwerpen zijn: stolling, nierinsufficiëntie en gastro-intestinale stoornissen.
 • Interne aandoeningen (2) – voorbeeldonderwerpen zijn: elektrolytenstoornissen, de oncologische patiënt op de IC en intoxicaties.
 • Psychosociaal – voorbeeldonderwerpen zijn: moreel beraad, besluitvorming, familiebegeleiding, impact IC-opname en orgaantransplantatie.

De modules worden meerdere keren per jaar gegeven. Iedere module bestaat uit drie onderdelen:

 • een voorbereidende opdracht en het lezen van literatuur (2 uur)
 • een cursusdag (8 uur)
 • een toetsmoment (1,5 uur).

Na het behalen van een voldoende voor de afsluitende toets, ontvangen de deelnemers accreditatiepunten en een certificaat voor iedere module.

Om de kwaliteit van de scholingen te blijven verbeteren, is er na iedere scholingsdag zowel een mondelinge als digitale evaluatie.

Datum

De module Cardiologie wordt gegeven op 28 oktober 2021 van 8.00 tot 16.30 uur.

Meer informatie

Ditty Haag en Lizette Hollak, coördinatoren Educatie van Netwerk Acute Zorg regio Zwolle, zijn telefonisch te bereiken via 038 424 5270 of per mail via d.j.haag@netwerkacutezorg.nl en l.hollak@netwerkacutezorg.nl voor vragen over deze training.

Dr. Spanjaardweg 2-8 (2e verdieping), Netwerk Acute Zorg regio Zwolle

Max. aantal deelnemers:16

Verpleegkundige

Accreditatiepunten: 7 V&VN

Prijs: € 155 incl. lunch