De module PODB is één van de vijf modules van de Regioscholing Cardiac care (CC). In deze module staat de zorg rondom de patiënt met pijn op de borst, die is opgenomen op de Cardiac care unit (CCU) of de Eerste harthulp (EHH), centraal.

De module PODB is een basismodule en moet met een voldoende zijn afgerond, voordat er met de andere modules kan worden gestart. Tijdens de basismodule wordt een casus gepresenteerd van een patiënt met pijn op de borst. Deze casus wordt door de deelnemers door klinisch redeneren behandeld. Bij iedere fase van klinisch redeneren worden een aantal onderwerpen uitgelicht, dit zijn:

 • Anatomie, fysiologie en pathologie
 • Opnameprocedure en klinische blik
 • ECG/ST-afwijkingen
 • EWS en SBAR
 • ABCDE-methode
 • Vectorcardiografie
 • Laboratorium
 • Medicatie
 • Diagnose en behandeling
 • Psychosociaal
 • Natraject: o.a. diëtiek, hartfalen, fysio
 • Praktische ECG-training in subgroepjes

Leerdoelen

De leerdoelen van de module PODB zijn:

 • Integreren van ritme- en ECG-herkenning met frequent voorkomende cardiale ziektebeelden.
 • Integreren van geleidingsstoornissen met hemodynamische problematiek.
 • Herkennen, benoemen en toepassen van cardiologische diagnostiek en ziektebeelden
 • Herkennen en verwoorden van aandachtspunten bij interventies van cardiale ziektebeelden.
 • Benoemen van invasieve en diagnostische onderzoeksmethoden.
 • Doorlopen van een casus door klinisch redeneren, gebruikmakend van de ABCDE-methode.
 • Herkennen van cardiale ziektebeelden.
 • Verzamelen van gegevens en beoordelen van parameters.

Programma

08.00 uur Inloop
08.30 uur Welkom en inleiding
08.45 uur Instructieve en interactieve presentatie van casus: patiënt met pijn op de borst (deels in subgroepen)
16.30 uur Einde lesdag

Regioscholing CC

De Regioscholing CC is ontwikkeld voor verpleegkundigen, die werkzaam zijn op een Cardiac care unit (CCU), Eerste harthulp (EHH) of Eerste hart- longhulp (EHLH).

Het doel van de scholing is het versterken van de regionale overdracht van kennis en werkwijze tussen de CCU/EHH – verpleegkundigen uit de verschillende ziekenhuizen. Dit wordt o.a. gedaan door casuïstiek zowel plenair als in subgroepen te bespreken, maar ook door interactie tijdens de presentaties.
De scholing is opgezet vanuit het principe ‘van, voor en door’ het veld. De samenwerking tussen professionals staat hierbij centraal. Dit betekent concreet dat de dagcoördinatoren en docenten van deze scholing werkzaam zijn in ziekenhuizen in deze regio. Ook wordt de scholing mede vormgegeven door een expertgroep, deze bestaat uit een CCU/EHH –verpleegkundige van ieder deelnemend ziekenhuis. Zij vertegenwoordigen de verpleegkundigen en zorgen voor behoeftepeilingen, evaluaties en doen aanbevelingen voor het scholingsprogramma.

Door ieder jaar een bijscholing te volgen, zijn na vier jaar alle modules doorlopen. Vanaf dan start een nieuwe cyclus. Verpleegkundigen blijven op deze manier voldoen aan de eindtermen van de CCU-opleiding.

Vijf modules

De regioscholing CC is modulair opgezet en bestaat uit vijf modules:

 • Pijn op de borst (PODB)
 • Dyspneu
 • Collaps
 • Palpitaties
 • Verdiepingsmodule (elektrolytenstoornissen, beademing, bloedgassen en intoxicaties).

De module PODB geldt als basismodule, deze is essentieel om de andere vier modules te kunnen volgen.

Drie onderdelen

De vijf modules worden meerdere keren per jaar gegeven. Iedere module bestaat uit drie onderdelen:

 • een voorbereidende opdracht en het lezen van literatuur (2 uur)
 • een cursusdag (8 uur)
 • een toetsmoment (45 minuten).

Tijdens de lesdag wordt door de docenten onder andere ingegaan op de theorie van een aantal frequent voorkomende cardiale ziektebeelden op de CCU/EHH. Daarnaast worden de verschillen en overeenkomsten besproken tussen de deelnemende CCU/EHH-afdelingen, als het gaat om de zorg rondom patiënten met cardiale ziektebeelden.

Na het behalen van een voldoende voor de afsluitende toets, ontvangen de deelnemers accreditatiepunten en een certificaat voor iedere module.
Om de kwaliteit van de scholingen te blijven verbeteren, is er na iedere scholingsdag zowel een mondelinge als digitale evaluatie.

Datum en aanmelden

De module PODB wordt gegeven op 19 mei 2022 van 8.00 tot 16.30 uur. Aanmelden voor de scholing kan via ons Kennis- en leerportaal. Bezoekt u ons portaal voor de eerste keer? Maak dan eerst een account aan.

Meer informatie

Ditty Haag en Lizette Hollak, coördinatoren Educatie van Netwerk Acute Zorg regio Zwolle, zijn telefonisch te bereiken via 038 424 5270 of per mail via info@netwerkacutezorg.nl voor vragen over deze training.

 

Dr. Spanjaardweg 2-8 (2e verdieping), Netwerk Acute Zorg regio Zwolle

Max. aantal deelnemers:16

Verpleegkundige

Accreditatiepunten: 7 V&VN

Prijs: € 155 incl. lunch