Voor wie?

De cursus is bedoeld voor ondersteuners van een crisis(beleids)team die tijdens een crisis de rol hebben van logger/plotter/ondersteuner/verslaglegger. De deelnemers zijn verbonden aan een organisatie in een acute zorgnetwerk.

Opzet cursus Loggen en plotten

De cursus bestaat uit twee onderdelen. De deelnemer start met vier e-learningmodules (circa 4 uur) en sluit de cursus af met een afsluitende praktijktraining (één dag). De deelnemer meldt zich via het leerportaal aan voor deze afsluitende praktijktraining. Voorwaarde voor deelname aan de afsluitende praktijktraining is het volledig afronden van de e-learning.

E-learning

De E-learning bestaat uit vier modules en beslaat in totaal circa 4 uur. Tijdens de e-learningmodules kan de deelnemer op elk gewenst moment stoppen en op een ander moment weer doorgaan.

Afsluitende praktijktraining

Tijdens de afsluitende praktijktraining wisselen de deelnemers kennis en ervaringen uit. Daarnaast kunnen de deelnemers in een veilige setting oefenen met hun rol en taken als logger en plotter en met de andere deelnemers reflecteren. De deelnemer maakt de koppeling naar de eigen organisatie en gaat aan de slag met zijn leervragen, die tijdens de e-learning zijn geformuleerd, en formuleert mogelijke vervolgacties voor zichzelf.

Organisatie en aanmelden

De cursus wordt aangeboden door de Netwerken Acute Zorg regio Zwolle en Acute Zorg Euregio. Aan de afsluitende training zijn geen cursuskosten verbonden. Bij opgave is er een deelnameverplichting.

Aanmelden kan door te mailen naar SteunpuntOTO@netwerkacutezorg.nl.

LET OP: op dit moment is de cursus vol. Aanmelden voor de praktijktraining op 15 februari ’24 is niet meer mogelijk.

Max. aantal deelnemers:

Agendapunt

Accreditatiepunten: 0

Prijs: 0