De dilemmasessie Ethiek in crisistijd is opgezet voor bestuurders en strategisch communicatieadviseurs in de acute zorg, die afkomstig zijn uit de regio’s die vallen onder Netwerk Acute Zorg regio Zwolle en Acute Zorg Euregio.
Tijdens een crisis komen vaak veel moeilijke vraagstukken en dilemma’s naar voren. Vaak betekenen deze dilemma’s kiezen tussen twee kwaden. Bij beide antwoorden is bekend dat er vanuit bijvoorbeeld de media of medewerkers kritiek zal komen. Deze dilemma’s staan centraal tijdens de dilemmasessie Ethiek in crisistijd.

Leerdoelen

Het doel van de dilemmasessie Ethiek in crisistijd is leren omgaan met ethische communicatiedilemma’s in crisissituaties. De volgende onderdelen staan hierbij centraal:

  • Aangaan van het gesprek over ethiek en dilemma’s met de andere deelnemers.
  • Aan de slag met dilemma’s, die reëel zijn en in tijden van crisis bij het Crisisbeleidsteam (CBT) terecht komen.

Datum

Momenteel is er geen mogelijkheid tot aanmelden voor de dilemmmasessie Ethiek in crisistijd.

Meer informatie

Petra Krijgsman (06 1206 2023 / m.p.krijgsman@netwerkacutezorg.nl) en Robin Schär (06 50070235/ r.schaer@acutezorgeuregio.nl) zijn bereikbaar voor vragen over deze training.

Dr. Spanjaardweg 2-8 (2e verdieping), Netwerk Acute Zorg regio Zwolle

Max. aantal deelnemers:12

Crisisfunctionaris

Accreditatiepunten: N.V.T.

Prijs: N.V.T.