Informatie

Doel

Na het volgen van deze opleiding ben je in staat om op basis van didactische principes passende oefenwerkvormen toe te passen en oefenmiddelen in te zetten en te adviseren over het ontwikkelen van oefenprogramma’s en draaiboeken voor de eigen organisatie. Hierbij leer je ook leiding te geven aan oefeningen en de functie van oefenleider en stuur je op het leerresultaat.

Doelgroep

Deze opleiding is gericht op medewerkers die verantwoordelijk zijn voor het beoefenen van crisisorganisaties en actief zijn in het adviseren, ontwerpen en uitvoeren van oefeningen.

Wat leer je

Aan het eind van deze opleiding ben je in staat om:

  • De principes van goed oefenleiderschap uit te leggen;
  • De didactische principes te vertalen naar ontwikkelvormen om een oefening te ontwerpen, organiseren, uit te voeren en te evalueren;
  • Voor- en nadelen van ontwikkelvormen te benoemen;
  • Uit te leggen welke randvoorwaarden nodig zijn voor het ontwikkelen om opbrengsten in kaart te krijgen;
  • Te adviseren over de vorm en de werkwijze van het ontwikkelen van oefeningen;
  • Verschillende soorten oefeningen toe te passen en te vertalen in oefenprogramma’s en draaiboeken voor de eigen organisatie;
  • Leiding te geven aan een oefening in de functie van oefenleider.

Tijdsinvestering en planning

Deze cursus bestaat uit 3 opleidingsdagen van 9:00 tot uiterlijk 16:30 uur. Op elke opleidingsdag komen diverse thema’s aan bod.

Dag 1 (7 oktober 2024): omgevingsanalyse, didactiek, planvorming, procedure en protocollen, ontwikkelmethoden.

Dag 2 (8 oktober 2024): schrijven van een oefendraaiboek, inzetten van ondersteunende functionarissen.

Dag 3: (24 oktober 2024): evaluatie en kwaliteitscheck.

Tijdens deze opleiding wordt een extra tijdsinvestering gevraagd om een eigen oefendraaiboek te ontwikkelen. Daarnaast moeten (t)huiswerkopdrachten worden gemaakt (afhankelijk van de opdracht 1-2 uur per opdracht).

Locatie en organisatie

Deze cursus wordt aangeboden in samenwerking met AZNN (Acute Zorgnetwerk Noord Nederland) en vindt plaats op de volgende locatie:

Nader te bepalen

Max. aantal deelnemers

Voor deze cursus kunnen zich maximaal 10 deelnemers aanmelden.

Aanmelden

Aanmelden voor deze cursus kan door een e-mail te sturen naar Petra Krijgsman via SteunpuntOTO@netwerkacutezorg.nl.

VOL = VOL!

Max. aantal deelnemers:10

Agendapunt

Accreditatiepunten: 0

Prijs: N.V.T.