De basisopleiding Crisiscoördinator in 1 dag is bedoeld voor functionarissen die nieuw zijn in de rol van crisiscoördinator. Vanuit de Opleiden-Trainen-Oefenen-benadering (OTO) ligt het accent op ‘Opleiden’. Uiteraard staat het ook vrij om als meer ervaren crisiscoördinator deel te nemen. Dit om zaken op te frissen en nieuwe en actuele inzichten te verwerven.

Deelnemers maken tijdens de opleiding nader kennis met:

 • Crisismanagement en de relatie met Risicomanagement en Business Continuity Management;
 • Het integraal crisisplan;
 • De basisprocessen binnen crisismanagement;
 • De rolinvulling van de crisiscoördinator in de crisisorganisatie;
 • De dillema’s en uitdagingen van de crisiscoördinator;
 • Een OTO-perspectief voor de crisiscoördinator.

Leerdoelen

De basisopleiding Crisiscoördinator in 1 dag biedt de deelnemers gedegen kennis van hun rol als crisiscoördinator. Op basis hiervan kunnen ze reflecteren op de eigen individuele en organisatorische situatie.

Programma

09:00 Welkom, kennismaking en introductie
09:15
 • Wat is een crisis en hebben we wel een crisis?
 • De dynamiek van verschillende crisissituaties (impact en duur);
 • Crisismanagement en de relatie met Risicomanagement en Business Continuity Management;
 • Het integraal crisisplan;
 • Scenariodenken;
 • De basisprocessen binnen crisismanagement;
 • De ketenpartners in beeld; rollen en verantwoordelijkheden;
 • Het ketenbesef vanuit de crisiscoördinatorrol; wat betekent het voor de keten?
10:30 Pauze
10:45 In gesprek met een crisiscoördinator, over praktijkervaringen, do’s, don’ts, dilemma’s en uitdagingen.
11:15 Een nadere verkenning: Crisiscompetenties = Reguliere competenties? Welke competenties maken het verschil?
12:00 Lunch
13:00 Het belang van een goede voorbereiding door een crisisplanbeheerder
13:30 De crisisrol zelf ervaren tijdens een fictieve crisisteam opdracht. Deelnemers houden een 1e Crisisteam vergadering a.d.h.v. een crisisscenario. Gevolgd door feedback, een pauze en daarna een 2e crisisteam vergadering.
15:30 Vakbekwaam worden en blijven. Van ambitie naar realistische doelen en OTO-activiteiten. Een OTO-perspectief voor de crisiscoördinator.
16:00 Afsluiting

Datum

22 september 2022

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Petra Krijgsman via steunpuntoto@netwerkacutezorg.nl.

Netwerk Acute Zorg regio Zwolle

Max. aantal deelnemers:12

Crisisfunctionaris

Accreditatiepunten: N.V.T.

Prijs: N.V.T.