De training Acute Kinder Opvang (AKO) herhaling is speciaal ontwikkeld voor verpleegkundigen die betrokken zijn bij de spoedeisende hulp bij kinderen. De training wordt verzorgd door verpleegkundigen afkomstig uit verschillende ziekenhuizen en werkvelden uit deze regio. De docenten zijn didactisch onderlegd en hebben brede inhoudelijke kennis én, niet onbelangrijk, ruime praktijkervaring.
AKO herhaling is een vervolg op de AKO basis. Het is verplicht voor SEH-verpleegkundigen deze training iedere vier jaar te volgen. De training voldoet aan de eisen van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd.

ABCDE-methodiek

De AKO herhaling is gebaseerd op de ABCDE-methodiek en de uitgangspunten van de Advanced Pediatric Life Support (APLS). De training wordt inhoudelijk gesteund door de Nederlandse vakgroep Kindergeneeskunde, waardoor de theoretische aspecten betrekking hebben op de situatie in Nederland.

Praktijk en theorie

De onderwerpen die tijdens de training AKO herhaling behandeld worden, zijn:

 • Praktijk
  • Demonstratie ABCDE-methodiek (verplichte video)
  • ABCDE drill en skill
 • Theorie (onderstaande is ter herhaling)
  • Het kind is geen klein volwassene: specifieke kinderitems in de ABCDE-methodiek
  • Traumatologie
  • Het kind met koorts/convulsies
  • Kindermishandeling

Voorafgaand aan de training is het verplicht de e-learning ‘e-Xpert ABCDE: Het acuut zieke kind’ van het ExpertCollege met een voldoende af te ronden. Daarnaast bestaat de voorbereiding op de training uit het bekijken van enkele presentaties. Dit kost samen ca. twee uur. Na het behalen van een voldoende voor het examen, aan het einde van de trainingsdag, ontvangen de deelnemers accreditatiepunten en een certificaat.

Leerdoelen

De leerdoelen van de training AKO herhaling zijn:

 • Vroegtijdig herkennen en behandelen van ernstig ziek kind om cardiopulmonale stilstand te voorkomen.
 • Systematisch beoordelen en behandelen van een ernstig ziek kind met gebruik van de ABCDE-methode.
 • Herkennen en benoemen van afwijkende parameters en observaties bij een ernstig ziek kind.
 • Benoemen van aandachtspunten bij een ernstig ziek kind en het uitvoeren van hierbij horende specifieke interventies.
 • Benoemen van aandachtspunten bij een kind met trauma en het uitvoeren van hierbij horende specifieke interventies.
 • Kennis van het effectief en direct opstarten van BLS en ALS, met specifieke aandacht voor het vrijmaken van de luchtweg.
 • Kennis van het continueren van BLS en ALS en het participeren in een reanimatiesetting.

Programma

08.00 uur Welkom en inleiding
08.15 uur ABCDE opvang kind en nieuwe ontwikkelingen / NRR richtlijnen
08.30 uur Demonstratie ABCDE drill
09.00 uur Training ABCDE drill
10.00 uur Pauze
10.15 uur Luchtwegproblematiek
10.30 uur ABCDE skill met casus
12.30 uur Lunch
13.00 uur Quiz
14.30 uur Bijzondere C-problemen
14.45 uur Vragenronde en voorbereiding op examens
15.00 uur Examenscenario’s
16.30 uur Afsluiting en evaluatie

Instroomeisen

Verpleegkundigen die betrokken zijn bij de spoedeisende hulp aan kinderen, moeten voldoen aan één van onderstaande criteria:

 • in het bezit van een geldig ENPC certificaat
 • minder dan vier jaar geleden de Acute Kinder Opvang – basis hebben afgerond
 • minder dan vier jaar geleden de Acute Kinder Opvang – herhaling hebben afgerond.

Datum

AKO herhaling wordt gegeven op 29 oktober en 6 december 2021 van 8.00 tot 17.00 uur. Aanmelden kan via onderstaand inschrijfformulier.

Meer informatie

Ditty Haag en Lizette Hollak, coördinatoren Educatie van Netwerk Acute Zorg regio Zwolle, zijn telefonisch te bereiken via 088 624 5270 of per mail via d.j.haag@netwerkacutezorg.nl en l.hollak@netwerkacutezorg.nl voor vragen over deze training.

Dr. Spanjaardweg 2-8 (2e verdieping), Netwerk Acute Zorg regio Zwolle

Max. aantal deelnemers:12

Verpleegkundige

Accreditatiepunten: 7 V&VN

Prijs: € 525 incl. e-learning en lunch