De training ABCDE-reanimatie is speciaal ontwikkeld voor arts-assistenten, artsen in opleiding tot specialist (AIOS) en artsen niet in opleiding tot specialist (ANIOS), die worden ingezet in de opvang van acuut zieke patiënten. Netwerk Acute Zorg regio Zwolle wil met deze verplichte scholing juist startende (basis)artsen een helpende hand toesteken, om te zorgen dat zij zelfverzekerd en adequaat acuut zieke patiënten kunnen opvangen. Uit ervaring weten wij dat beginnende artsen veel baat hebben bij een training die zo goed mogelijk aansluit bij hun individuele instapniveau en leerbehoeften.

Het herkennen en behandelen van acuut zieke patiënten is van levensbelang. Een gestructureerde benadering als de ABCDE-methodiek leidt in een acute situatie tot adequate en veilige zorg. Het biedt steun in de hectiek van de Spoedeisende hulp (SEH) en geeft richting aan de initiële opvang, de resuscitatie en stabilisatie van een ernstig zieke of gewonde patiënt in alle leeftijdscategorieën.

Theorie en praktijk

De tweedaagse training bestaat uit een mix van theorie en praktische oefeningen. De onderwerpen hiervoor zijn geselecteerd door specialisten met ervaring en expertise in de acute zorg over alle vakgebieden. De onderwerpen die tijdens de training ABCDE-reanimatie aan bod komen, zijn:

 • ABCDE opvang, nieuwe ontwikkelingen en NRR-richtlijnen
 • luchtwegmanagement
 • botboor en immobilisatie
 • pijnmedicatie
 • ABCDE drill en skill (praktijkoefening)
 • Advanced Life Support (ALS) scenario’s (praktijkoefening)
 • CRM

Verplichte e-learnings

Voorafgaand aan de training is het verplicht de e-learnings ‘ABCDE’ en ‘ALS’ van het ExpertCollege met een voldoende af te ronden. Dit kost ca. vijf uur.

Continuous assessment

Gedurende beide cursusdagen wordt de voortgang gevolgd door middel van continuous assessment: er zijn meerdere momenten ingebouwd waarop de cursist feedback ontvangt van de trainer. De cursist is zelf verantwoordelijk voor het eigen leerproces en de voortgang daarin. Een cursusdag wordt met een voldoende beoordeeld als er wordt voldaan aan de slagingscriteria van die dag; voor het behalen van een positieve eindbeoordeling moeten beide cursusdagen met een voldoende zijn afgesloten. De cursist ontvangt dan een digitaal certificaat.

Leerdoelen

De leerdoelen van de training ABCDE-reanimatie zijn:

 • Herkennen en behandelen van acuut zieke patiënten.
 • Toepassen van de ABCDE-methodiek.
 • Geven van steun in de hectiek van de opvang van de acuut zieke patiënt.
 • Geven van richting aan de initiële opvang, resuscitatie en stabilisatie van een ernstig zieke of gewonde patiënt, in alle leeftijdscategorieën.

Programma

Cursusdag 1

8.00 Start cursusdag
8.00  Welkom, kennismaking en introductie
8.30  Demonstratie: Drill ABCDE-methodiek
9.00  Training: Drill ABCDE-methodiek
10.15 Pauze
10.30 Training skill: ABCDE-methodiek m.b.v. casuïstiek
12.00 Presentatie: Shock
12.30 Verzorgde lunch
13.00  Vaardigheidsstation: Luchtwegmanagement, botboor en immobilisatie
14.00  Vervolg training skill
15.00  Pauze & Voortgangsevaluatie  
15.30 Presentatie: Glucose
15.45 Vervolg training skill
17.00 Einde cursusdag 1

Cursusdag 2

8.00 Start cursusdag
8.00 Welkom
8.15  Presentatie & demonstratievideo:  advanced life support (ALS)
9.00 Training skill: ALS m.b.v. casuïstiek
10.30   Pauze
10.45 Vervolg training skill
12.30 Verzorgde lunch
13.00 Vervolg training skill
14.00 Pauze & Voortgangsevaluatie 
14.30 Presentatie: pijnmedicatie
15.15 Vervolg training skill
16.45 Evaluatie en Afsluiting
17.00 Einde cursus

Data en aanmelden

De data van de ABCDE-reanimatie scholing en de mogelijkheid tot aanmelden, zijn te vinden in ons Kennis- en leerportaal. Bezoekt u ons portaal voor de eerste keer? Maak dan eerst een account aan.

Meer informatie

Annemieke Aalbers en Lizette Hollak, coördinatoren Educatie van Netwerk Acute Zorg regio Zwolle, zijn telefonisch te bereiken via 088 624 5270 of per mail via info@netwerkacutezorg.nl voor vragen over deze training.

Dr. Spanjaardweg 2-8 (2e verdieping), Netwerk Acute Zorg regio Zwolle

Max. aantal deelnemers:8

Arts-assistent

Accreditatiepunten: N.V.T.

Prijs: 1150 incl. e-learning en lunch