Eén van de afspraken in het ROAZ-plan van ROAZ-regio Zwolle is om de komende jaren, ieder jaar 75 professionals werkzaam in de acute zorgketen in deze ROAZ-regio, op te leiden tot ‘acute zorgverbeteraar’. Dit zijn pioniers binnen zorgorganisaties, die niet alleen graag zichzelf willen blijven ontwikkelen, maar ook oog hebben voor verbetermogelijkheden binnen én buiten de eigen organisatie. Daarvoor heeft het netwerkbureau een toegankelijke, gecertificeerde vijfdaagse Lean-training (Green Belt, LCS level 1C) opgezet, die regionaal wordt aangeboden. Op deze manier wordt in de ROAZ-regio een netwerk gecreëerd van acute zorgverbeteraars.

Inhoud

Tijdens de training komen de belangrijkste principes van het Lean-gedachtegoed aan bod, met specifieke aandacht voor toepassing binnen de acute zorg. Na het volgen van deze training weten deelnemers wat continu verbeteren is en hebben zij concrete verbeterideeën voor de eigen organisatie en/of in de keten. Daarnaast leren zij verspillingen herkennen, hoe deze uit het proces geëlimineerd kunnen worden en hebben zij inzicht in de eigen bijdrage aan het verbeteren van patiënt-/cliëntwaarde. Kortom: het volgen van de training vergroot de veranderkracht van acute zorgorganisaties en helpt mee met het realiseren van de doelstellingen voor nu en in de toekomst.

Tijdsinvestering

De verwachte tijdsinvestering is één dag per week, gedurende drie maanden (dit is inclusief de 5 trainingsdagen, maar ook voorbereiding en tussentijdse opdrachten). De opdrachten zijn erop gericht om de inhoud van de training toe te kunnen passen binnen (en buiten) de eigen organisatie, waardoor deelnemers direct impact kunnen maken tijdens het eigen werk. De verbeteropdracht waaraan al tijdens de training wordt gewerkt, moet raakvlakken hebben met de acute zorg(keten). Aan het eind van de vijfdaagse volgt een examen, waarna de deelnemers een internationaal erkend certificaat ontvangen (LCS certificaat, level 1c).

De dagen zijn als volgt ingedeeld:

  • Dag 1: Klantwaarde en waardestroom
  • Dag 2: Visievertaling en realisatie
  • Dag 3: Continu verbeteren
  • Dag 4: Ontwikkel je mensen
  • Dag 5: Reflectie en zelfontwikkeling

Meerwaarde leren in een groep

De training wordt gegeven in groepsverband, met deelnemers uit verschillende zorgorganisaties. Een groep mensen heeft meer ervaring dan één persoon. De trainers stimuleren de deelnemers tijdens de training om met én van elkaar te leren. Successen worden gedeeld, maar ook geleerde lessen, en er wordt geoefend met reflecteren. Daarnaast wordt iedere training gegeven door twee trainers. Hierdoor is er niet alleen dubbele focus, maar ook twee keer zoveel ervaring en niet onbelangrijk, plezier.

Voor wie?

De training is bedoeld voor ambitieuze professionals, werkzaam in de acute zorgketen binnen deze ROAZ-regio, die zichzelf willen ontwikkelen tot Lean expert. Zij hebben oog voor verbetermogelijkheden en begeleiden/dragen bij aan verbeterprojecten, intern of organisatie overstijgend. Denk hierbij bijvoorbeeld aan projectleiders, stafmedewerkers, leidinggevenden of beleidsadviseurs, maar ook verpleegkundigen, thuiszorgmedewerkers of artsen die naast hun werkzaamheden coördinerende taken hebben of deelnemen in een werkgroep. De training is voor zorgprofessionals van alle sectoren in de acute zorgketen (uit de ROAZ-regio Zwolle) te volgen.

Voor de Green Belt training is geen specifieke vooropleiding vereist. Het niveau van de training is vergelijkbaar met MBO/HBO-opleidingsniveau. ​

Vereisten

  • Aanwezigheid op alle 5 de trainingsdagen.
  • Behalen van het theorie-examen op de laatste dag van de training (dit examen is bij de training inbegrepen).
  • Uitvoeren van een waardestroomanalyse.
  • Afronding en implementatie van een verbeteropdracht middels een A3.

Data en aanmelden

Kijk in de agenda voor data en aanmelden.

Nieuwsberichten