Regionaal Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (RCPS)

Sinds de COVID-19-pandemie voert de NAZrZ de regionale informatieverzameling uit betreffende de capaciteit van de diverse ziekenhuizen in onze regio. Het doel is om COVID-19-patiënten zo nodig te verspreiden om de extra druk op de ziekenhuizen zo evenredig mogelijk te verdelen.

Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) spreidt COVID-19-patiënten over de 11 ROAZ-regio’s. Hierdoor kan de totale patiëntenzorg in Nederland zo goed mogelijk doorgaan. Het LCPS werkt voor deze spreiding nauw samen met de Regionale Coördinatiecentra Patiëntenspreiding (RCPS’en). De RCPS’en spreiden patiënten binnen een regio; het LCPS spreidt patiënten tussen de regio’s.

Regionale aanpak

Het RCPS:

  • Signaleert en biedt overzicht over de stand van zaken in de regio. Zij verzamelen de informatie over de capaciteit van de ziekenhuizen in onze regio.
  • Handelt pro-actief na signalering en neemt contact op met ziekenhuizen wanneer lijkt dat capaciteit in de knel komt.
  • Draagt zorg voor het bovenregionale en regionale overplaatsingsproces van COVID-19-patiënten en verzorgt het vervoer van deze patiënten.

Deze taken zijn belegd bij NAZrZ. Door de capaciteitsgegevens aan te leveren, kunnen wij goed zicht houden op de regio, deze signaleringsfunctie is erg belangrijk. We moeten snel kunnen opschalen als er weer een piek dreigt te komen, dit wordt landelijk bepaald.

Huidige situatie

Wanneer de situatie er om vraagt, dan breiden wij de openingstijden van het RCPS uit. Wanneer dit gebeurt is terug te vinden in het RCPS op- en afschalingsplan. Op onze website leest u meer over de huidige COVID-19-situatie. Of lees eerdere interviews met medewerkers van het RCPS:

  • ‘Iedereen ging er vol voor, ondanks dat er veel onduidelijk was’ Lees meer
  • Samenwerking RCPS en Meldkamer voor regionale patiëntenspreiding Lees meer