Landelijk Platform Zorgcoördinatie (LPZ)

Komen tot een effectieve inzet van bedden, middelen en mensen, waardoor patiënten toegang hebben tot de juiste zorg, op de juiste plek, op het juiste moment. Dat is de visie van het Landelijk Platform Zorgcoördinatie (LPZ, voorheen 2TWNTY4). Het landelijke systeem biedt real-time inzicht in beddencapaciteit in Nederlandse ziekenhuizen. Ook de ziekenhuizen in onze regio zijn in 2021 overgegaan op de nieuwe werkwijze.

Door de COVID-19-crisis is het nog duidelijker geworden hoe belangrijk het is om met een landelijk systeem te werken. Zorgprofessionals worden ontlast en kunnen zich focussen op primaire taken. Daarnaast stimuleert het werken in één systeem de samenwerking tussen ketenpartners.

Modules

Het LPZ kent drie modules:

  • COVID-19 – Capaciteitsgegevens en patiëntenaantallen COVID-zorg
  • Spoed – Beschikbaarheid en drukte Spoedeisende hulp
  • Kliniek – Beschikbare klinische capaciteit acute zorg (hieronder valt ook de geboortezorg).

COVID-19

Het LPZ geeft inzicht in de COVID-capaciteit van het ziekenhuis. De beschikbare bedden op zowel de IC als de kliniek met betrekking tot COVID worden in deze functionaliteit inzichtelijk gemaakt. Daarnaast worden de patiëntenaantallen weergegeven. Ziekenhuizen kunnen via LPZ de gehele RCPS/LCPS uitvraag ten behoeve van de COVID-capaciteit en patiëntenaantallen aanleveren, ter vervanging van de huidige handmatige aanlevering in Excel.

Spoed

Via het LPZ kan een ziekenhuis de Spoedeisende Hulp (SEH) openstelling delen met ketenpartners binnen en buiten de regio. Naast de openstelling van de SEH is er ook de mogelijkheid de openstelling van enkele andere specifieke afdelingen met acute instroom inzichtelijk te maken. Hierbij wordt ook de reden van de stop/time-out en de verwachte duur gedeeld.

Daarnaast kan het LPZ de drukte op de SEH van het ziekenhuis meten aan de hand van de (m)NEDOCS-score en is er een overzicht van het SEH-proces. Hierbij wordt weergegeven hoeveel patiënten er aanwezig zijn op de SEH en hoeveel patiënten wachten op triage, de arts of eventuele opname. Dit is o.a. ter evaluatie en verbetering van (interne) processen.

Kliniek

Ook de beschikbare acute beddencapaciteit van de kliniek kan real-time inzichtelijk worden gemaakt. LPZ maakt bijvoorbeeld inzichtelijk waar het laatste stroke-unit bed in de regio beschikbaar is.
Specifiek voor de geboortezorg heeft het LPZ een los dashboard waarop alleen de capaciteit rondom de geboortezorg wordt getoond. Dit dashboard wordt gedeeld met de verloskundige en de wijk zodat zij inzicht krijgen in de beschikbare capaciteit voor de acute verloskunde.