Landelijk Protocol Zorgcoördinatie (LPZ)

Komen tot een effectieve inzet van bedden, middelen en mensen, waardoor patiënten toegang hebben tot de juiste zorg, op de juiste plek, op het juiste moment. Dat is de visie van het Landelijk Protocol Zorgcoördinatie (LPZ, voorheen 2TWNTY4). Het landelijke systeem biedt real-time inzicht in beddencapaciteit in Nederlandse ziekenhuizen. Ook de ziekenhuizen in onze regio zijn in 2021 gestart met LPZ en gaan over op de nieuwe werkwijze.

Door de COVID-19-crisis is het nog duidelijker geworden hoe belangrijk het is om met een landelijk systeem te werken. Door het inzicht in LPZ kunnen ziekenhuizen patiënten (bovenregionaal) spreiden waardoor schaarse capaciteit in de acute zorgketen optimaal wordt benut. Zorgprofessionals worden ontlast en kunnen zich focussen op primaire taken. Daarnaast stimuleert het werken in één systeem de samenwerking tussen ketenpartners.

LPZ Spoed

Een nieuw project binnen de implementatie van LPZ is het inrichten van een Spoedeisende hulp (SEH) module, genaamd LPZ-Spoed. De module geeft informatie over de bezetting en mogelijke capaciteit van de SEH. Momenteel wordt informatie over de module zelf en over werkafspraken van ziekenhuizen in andere regio’s opgehaald, die al met de module werken. De capaciteitsmanagers van de vijf aangesloten ziekenhuizen hebben aangegeven de module graag te willen implementeren. De verwachting is dat binnenkort de kick-off plaatsvindt in onze regio.

Regionale aanpak

Het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) heeft de opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ontvangen dit project landelijk uit te rollen. Managers capaciteit / beddenmanagers van de 5 ziekenhuizen komen samen in een regionale stuurgroep die de uitrol van LPZ organiseert en werkafspraken vastlegt.

Elektronisch patiëntendossier

De ziekenhuizen zijn volop bezig met de technische inrichting van het systeem. Een aantal heeft de technische koppeling van het interne elektronisch patiëntendossier (EPD) en het LPZ nu gereed. De ziekenhuizen hebben ervoor gekozen zowel de capaciteitsgegevens als de patiëntenaantallen weer te geven in LPZ. Dit betekent dat de volledige uitvraag van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) straks via het LPZ kan.

Validatie

Een aantal ziekenhuizen is begonnen met het valideren van LPZ, zodat we er zeker van zijn dat de data in LPZ klopt. We streven er naar om in kwartaal 2 van 2021 een werkend, gevalideerd systeem ingericht te hebben in de ziekenhuizen. LPZ biedt dan inzicht in de klinische en IC-capaciteit, voor zowel COVID als non-COVID zorg.

Voor vragen over LPZ, kunt u contact opnemen met Daniël Botterweg of Miranda Veltink.