Acute zorg

Moeten er ook ‘s nachts SEH-artsen aanwezig zijn in elk ziekenhuis? Hoe lang mag de aanrijtijd zijn van een ambulance? Moet een patiënt met bepaalde klachten direct opgenomen worden of is thuismonitoring mogelijk? Als NAZrZ verbinden wij onze ketenpartners met elkaar om afspraken te maken, samen te leren en werkwijzen op elkaar af te stemmen.

Ons gezamenlijk doel? Garanderen dat elke patiënt kan rekenen op de juiste spoedzorg op de juiste plaats, en tegelijkertijd de zorg in onze regio toegankelijk en betaalbaar houden.

Meedenken en meebewegen

De zorg en samenleving veranderen. De bevolking wordt ouder, ziekenhuizen specialiseren, en nieuwe digitale mogelijkheden volgen elkaar snel op, bijvoorbeeld op het gebied van triage en thuismonitoring. Hoe bewegen we mee met deze veranderingen? Hoe zetten we deze ontwikkelingen in om de acute zorg nog beter te maken? Nu én in de toekomst.

Als NAZrZ spelen we een belangrijke rol in de regio. We ondersteunen onze ketenpartners bij het voldoen aan de afspraken die alle partijen binnen de spoedzorg in het eerste kwaliteitskader (januari 2020) met elkaar vastgelegd hebben. Ook zijn wij in de regio een aanjager voor het continu verbeteren van de zorg door het organiseren van bijeenkomsten en scholingen, en het faciliteren van het ROAZ.

Samen vraagstukken oplossen

Specifieke vraagstukken vragen om gerichte aandacht. Bijvoorbeeld het voorkomen van te grote drukte op de SEH’s van de ziekenhuizen in onze regio, om zo het aantal SEH-stops te verminderen. Of het verspreiden van COVID-19-patiënten over ziekenhuizen om zo de toegankelijkheid van de zorg in alle Nederlandse ziekenhuizen zo gelijk mogelijk te houden. Aan dit soort vraagstukken werken we samen binnen projecten.

Dit zijn lopende projecten binnen het NAZrZ:

Regionaal Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (RCPS)

Sinds de COVID-19-pandemie voert de NAZrZ de regionale informatieverzameling uit betreffende de capaciteit van de diverse ziekenhuizen in onze regio. Het doel is om COVID-19-patiënten zo nodig te verspreiden om de extra druk op de ziekenhuizen zo evenredig mogelijk te verdelen. Lees meer over het RCPS.

Landelijke Platform Zorgcoördinatie (LPZ)

Om te komen tot minder time-outs (SEH-stops): waarbij tijdelijk geen patiënten van een bepaalde categorie opgevangen kunnen worden door drukte op de SEH. Lees meer over LPZ.

Kwaliteitskader Spoedzorgketen

Het Kwaliteitskader Spoedzorgketen beschrijft hoe partijen in de zorg met elkaar willen samenwerken om iedere patiënt met een acute zorgvraag 24/7 spoedzorg van goede kwaliteit te bieden. Lees meer over Kwaliteitskader Spoedzorgketen op de website van Rijksoverheid.

Nieuwsberichten