Met het project Aantoonbaar voorbereid hebben we zorginstellingen ondersteund in het ontwikkelen van tools voor crisisfunctionarissen en bijvoorbeeld het oprichten van een regionale waarnemerspool. Dit draagt allemaal bij aan het behalen van norm 9 uit het Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO: De organisatie borgt de vakbekwaamheid van sleutelfunctionarissen.

De Implementatiewijzer Aantoonbaar Voorbereid kan ketenpartners ondersteunen bij het realiseren van de vakbekwaamheidsnormen uit het Kwaliteitskader.

Regionale waarnemerspool

De regionale pool met waarnemers, die onlangs is opgericht, kan tijdens trainingen en oefeningen worden ingezet. De waarnemers kunnen op basis van hun waarneming en reflectie tijdens en na het trainen en/of oefenen teams en crisisfunctionarissen gericht adviseren. De waarnemers komen uit de zorgsector en zijn regionaal inzetbaar. Zo kunnen de waarnemers en de geobserveerden nog meer van elkaar leren.

Documenten

Implementatiewijzer Aantoonbaar Voorbereid