Integraal Zorgakkoord (IZA)

Op onze pagina over het Integraal Zorgakkoord (IZA) vindt u meer informatie over de programmatische aanpak en planning, de projecten, nieuws en updates. Hieronder leest u het laatste IZA-nieuws.

Laatste nieuws

Agenda

Hoe weren we ons gezamenlijk tegen cyberincidenten? Hoe werken we samen ten tijde van een ramp in onze regio? Hoe train je als arts je vaardigheden om het welzijn van patiënten onder sedatie nog beter te bewaken? Als NAZrZ verzorgen we een breed aanbod aan regionale trainingen, e-learnings en oefeningen. Voor artsen en verpleegkundigen tot kraamverzorgenden en voor communicatiemedewerkers tot bestuurders.

Wekelijks aanbod

Wij bieden wekelijks verschillende trainingen, cursussen en opleidingen aan op het gebied van de reguliere acute zorg én de opgeschaalde zorg. Daarnaast vinden er regionale overleggen en bijeenkomsten plaats rondom het thema acute zorg. In onze agenda is een actueel overzicht van deze bijeenkomsten en scholingen te vinden.

Netwerk Acute Zorg regio Zwolle: verbinden is ons dagelijks doel

Als Netwerk Acute Zorg regio Zwolle (NAZrZ) is verbinden ons dagelijks doel. Wij verbinden alle zorginstellingen en professionals die binnen de acute zorgketen in onze regio een belangrijke rol spelen. Zij zijn onze ketenpartners. We brengen hen bij elkaar voor overleg en organiseren bijeenkomsten en trainingen om kennis en kunde uit te wisselen.

Via registraties en audits maken we verbeterpunten inzichtelijk en helpen deze door te voeren. Ons werkterrein is de acute zorg, waarvan de traumazorg een onderdeel is. Wij coördineren niet alleen de reguliere acute zorg, maar helpen onze ketenpartners ook om zich voor te bereiden op rampen en crises. Dit doen we via het stimuleringsprogramma Opleiden, Trainen en Oefenen (OTO).

ROAZ

Een belangrijk instrument om de zorg binnen onze regio op elkaar af te stemmen is het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ). Het NAZrZ coördineert deze overleggen. Binnen het ROAZ stemmen alle ketenpartners met elkaar af hoe er optimaal samengewerkt kan worden om ervoor te zorgen dat de patiënt altijd zo snel mogelijk op de juiste plaats terecht kan.

Educatie

Binnen het NAZrZ geloven we in verbeteren door verbinden. Daarom verzorgen we een breed aanbod aan regionale trainingen, e-learnings en praktijk- en scenariotrainingen. Voor artsen en verpleegkundigen tot kraamverzorgenden en voor communicatiemedewerkers tot bestuurders. Voor de dagelijkse acute zorgverlening ketenbreed én de opgeschaalde zorg.

Acute zorg

Moeten er ook ‘s nachts SEH-artsen aanwezig zijn in elk ziekenhuis? Hoelang mag de aanrijtijd zijn van een ambulance? Moet een patiënt met bepaalde klachten direct opgenomen worden of is thuismonitoring mogelijk? Als NAZrZ verbinden wij onze ketenpartners met elkaar om afspraken te maken, samen te leren en werkwijzen op elkaar af te stemmen.

Crisisbeheersing en OTO

Hoe werk je samen met andere zorginstellingen als een hack de toegang tot alle patiëntendossiers onmogelijk maakt? Hoe vang je een groot aantal patiënten op na een ramp? Wij helpen ketenpartners zich beter en aantoonbaar voor te bereiden op rampen door opleiden, trainen en oefenen (OTO) te ondersteunen en regionale projecten op te starten.

Onze regio

Om de acute zorg in Nederland goed te regelen, is ons land verdeeld in 10 regionale acute zorgnetwerken. Ieder netwerk verbindt een eigen regio. Voor NAZrZ omvat de regio de gebieden rondom: Harderwijk, Apeldoorn, Deventer, Zutphen, Zwolle, Meppel en Hardenberg. We grenzen aan de werkgebieden van Netwerk Acute Zorg Euregio, Acute Zorgregio Oost, Netwerk Acute Zorg Midden-Nederland, Netwerk Acute Zorg Noord-Holland/Flevoland en Acute Zorg Netwerk Noord Nederland.